FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
12. april


Vær med i bøn


 

Matt.18,19-20: ”Hvad som helst to af jer bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske Fader. For hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.”

 

Jesus, vi takker dig for dit fuldbragte værk på Golgata, hvor du fik sagt de forløsende ord ”Det er fuldbragt.” Tak, fordi frelsen er en gave til enhver, som tror. Det er med denne baggrund, vi træder frem for himlens trone med vor store nød for den danske folkekirke, som er ved at kuldsejle på grund af politisk manøvrer.

 

Herre, beskyt den kirke, som vi kender som Grundtvigs, Brorsons, Kingos og Ingemanns kirke.

Ja, den kirke, som du har købt med dit eget blod. (Ap.G.20,28) og som rummer så meget godt med lektie- og epistellæsning, salmesang, prædikentekst, indgangs- og udgangsbøn, knæfald ved alterbordet og velsignelse.

 

Herre, dit blod gør fri. Og det er i denne frihed, vi anråber dig om hjælp i en svær stund for den danske folkekirke.

 

Herre, vi stoler på dine løfter, og vi vover at gå ud på dem i Jesu navn.

 

Vi ved, at evangeliet er en Guds kraft til frelse og at en retfærdigs bøn har en mægtigt virkende kraft. Det er vort udgangspunkt (Rom.1,16 & Jak.5,16).

 

Tak, at du har givet din menighed myndighed til at træde på slanger og skorpioner, ja, over hele fjendens magt (Luk.10,19) så i dette øjeblik træder vi de lovforslag under fode, som kommer fra social- og kirkeministeriet.

 

Tak, at du har givet os myndighed til at binde og løse i Jesu navn (Matt.18,18), så i dette øjeblik binder vi alle de sætninger, som regeringen har strikket sammen til et lovforslag. Vi beder om, at det ikke alene må blive trevlet op, men at det for altid må være uskadeliggjort.

 

Tak, Jesus, fordi du selv har sagt, at du har hovednøglen til ethvert problem, som kan opstå. I øjeblikket lider din menighed under de gudsfjendtlige idéer, som man forsøger at bringe frem foran alterbibelen i kirken.

 

Herre, der står skrevet: ”Dette siger den hellige, den sandru, han, som har ’Davids nøgle’ og lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op.” Herre vi ved, at du kan lukke den sag, som i øjeblikket fylder dagsordenen for vor kirke. Herre, hør os.

 

Der står skrevet: ”Han har øvet vælde med sin arm, splittet dem, som er hovmodige i deres hjertes tanker; stormænd har han stødt fra troner.” (Luk.1,51-52).

 

Der står også skrevet: ”Han krydser de snediges planer, så det, de sætter i værk, ikke lykkes. Han fanger i de vise i deres snedighed, og de listiges planlægning viser sig forhastet. Ved højlys dag løber de ind i mørke, ved middagstid famler de sig frem, som var det nat.”(Job 5,12-14)

Herre, der også skrevet: ”Rejs dig, Herre, lad ikke mennesker få magten, lad folkene få deres dom for dit ansigt. (Sal.9,20).

 

Herre, vi bekender, vore mangler og vor svigten, men vi vender vort blik mod dig, som kan trække i titusinder af både synlige og usynlige tråde. Hør vor bøn. Amen


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Mere end ord

Fra Kirken i Kulturcentret, København
Lovsang er mere end ord, mere end musik - lovsang er dit hjertes indstilling til Jesus.
Se på Ham som er selve kernen i lovsangen og selve kernen i livet.


 

 

 

Sangteksten vises på videoen
 

 
 

 

 

 

 

 Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. 2012 kalenderen og de 7 bibelvers til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002