FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
21. maj - Hele fylden bor i Kristus


Kristus alene

 

1. Kor.2,2: ”For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet.”

 

Apostlen Paulus brænder i sine breve efter at få malet Kristus for øje hos sine læsere.  Som apostel ser han farerne i menighederne. Han ser, hvordan troen på Kristus er blevet udvandet på grund af tro på filosofi og andre lærdomme. I Bogen (Bibelen på hverdagsdansk) står der advarende om kolossæ-menigheden: ”Lad ingen ødelægge jeres tro og glæde med filosofiske spekulationer og tomt bedrag, som ikke bygger på Kristus, men på menneskelige traditioner og dæmoniske magter.” Kol.2,8. Desværre er Paulus´ advarsel også aktuel i dag, hvor det religiøse supermarked blomstrer. Derfor er det befriende at læse om, hvordan Paulus sætter fokus på Jesus og hans stedfortrædende død i kolossenserbrevet, hvis tekster vi vil kigge nærmere på.

 

En vigtig tekst er fra Kol.1,19-20. ”Gud besluttede at lade hele fylden bo i Kristus og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved blodet på hans kors.” Bedre kan det ikke siges. Hele Guddomsfylden er i Jesus dvs. alt det, som har med Gud at gøre, findes i Jesus. Så gælder det blot om at søge ind i Jesu fællesskab, for det er ved korsets fod hos ham vi må hente kraft og styrke i livet, vel vidende, at korsdøden gælder i liv som i død.

 

En anden vigtig tekst er Kol. 1,14-18: ”I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken.” Ja, det er lige før man taber pusten ved at læse om alt det, Jesus er. Det er så overvældende, at alt i denne verden er skabt til og ved ham. Vel, lad os takke Gud, fordi han i sin visdom har villet det sådan, og at vi ved tro på Jesu forsoningsværk får indblik i det alt sammen.

 

En tredje vigtig tekst er Kol.2,14-15: ” Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser, det, som var imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentlig til skue og førte dem triumftog i Kristus.” – Igen stof til eftertanke. Ja, læs selv videre i Kolossenserbrevet og find flere opbyggelige tekster.

 
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002