FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
22. maj - Troens Overbevisning


Troslidenskab

 

Hebr. 11,1: ”Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser.”

 

En god beskrivelse af tro, vi her har ved indledningen til det, man kalder troskapitlet. En mand formulerede et af ordene sådan: overbevisning er over beviser. Ikke dårlig sagt, for troens overbevisning er en virkelighed, som kun hjertet kan fatte. Hele kapitel 11 i hebræerbrevet er værd at læse, for det peger på troens vigtige placering i forholdet til Gud..

 

Èn af Bibelens centrale skikkelser er Abraham, også kaldet ”de troendes fader”, fordi han udviste en stærk tro i afgørende øjeblikke. Han drog ud fra sin fødeby og vandrede mod et fremmed land, selv om han ikke vidste, hvor han kom hen. Men troen bar ham. Der var én, der havde kaldt ham og den røst måtte han følge. Senere skulle hans tro prøves med hensyn til slægtens bevarelse. Årene gik og Abraham blev gammel, men alligevel efterlod han et stærkt vidnesbyrd: ”Og han troede mod håb med håb, så han blev fader til mange folkeslag, som det var sagt: ´Således skal dit afkom være.´ Og uden at svækkes i troen kunne han se på, at hans eget legeme allerede var udlevet (han var nærved hundrede år), og at Saras moderliv var udlevet; men på Guds forjættelse tvivlede han ikke i vantro, men han blev styrket i troen og gav Gud æren, fuld forvisset om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre.” Rom.18-20. Den helt store trosprøve skulle han igennem på Moria Bjerg, hvor hans eneste søn, Isak, skulle ofres. Ingen kan fatte alle de tanker, der gik igennem Abraham, men da han indeholdt troens stof og var parat til at give afkald på det allerbedste, han ejede, løftede han kniven til ofring. Heldigvis greb Gud ind, fordi han så troens lidenskab i Abrahams hjerte. Og den lidenskab vil Gud altid kendes ved.

 

Vi kan lære meget af Abraham og alle de andre troshelte, som er beskrevet i hebræerbrevet. Troen har sit eget indhold og fødes altid af Guds ord.

 

En mor aflagde engang et varmt vidnesbyrd om tro. ”Da vi havde fået det første barn, sagde lægen, at det var farligt at få flere, men så blev det til 1+5. Jeg led af en alvorlig hudlidelse, som blussede op under graviditet. Da jeg var 46 år, fik vi vort sjette barn og lægens kommentar var: ´Var det nu også nødvendigt´. Jeg måtte svare, at vi var kristne. Og alle seks børn er med på vejen.” Ja, et stærkt vidnesbyrd om tro midt i en tid, hvor der er blevet begået vold mod så mange uønskede børn.  

 
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002