FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
28. maj - Gud har et bønnesvar til dig


Bønhørelse

 

Matt.6,6: ”Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal betale dig.”

 

Det er kendte og befriende ord fra Jesus. Han opfordrer til bøn, og selv om det sker i det skjulte, så vil Gud den almægtige, hvis fingeraftryk og fodaftryk, vi ser overalt, betale os. Gud vil altid bønhøre os, men det er ikke altid, vi ser, at det er bønhørelse, for vi glemmer at Guds veje er anderledes end vore veje, og hans tanker er højere end vore tanker. Vi har som regel den indstilling, at bønnesvar skal være konkret og kontant. Nogle gange får vi lov til at opleve det, og det må vi sige Gud tak for, men andre gange kan bønnesvaret ligesom forsvinde ud i tågen. Se, det er helt forkert tænkt, for bønnesvar kan være to ting. Vi kan med vor bøn bevæge den hånd, der bevæger jorden, men vi kan også med vor bøn bevæges ind i hans vilje, og det er efter Guds målestok lige så meget bønhørelse.

 

Lad os benytte Moses som det første eksempel på bønnesvar. I 2. Mos. 17 læser vi om hans store nød for folket, der mangler vand. Han oplever anklagernes frygtelige angreb og er ved at fortvivle. ”Hvad skal jeg stille op med dette folk? De vil snart stene mig!” råber han. Men Gud svarer, at han blot skal tage sin stav og slå på klippen, så vil vand strømme ud derfra til folket. En fuldstændig vanvittig tanke, set med vore øjne. Men da Moses er lavet af troens stof, betænker han sig ikke. Han slår på klippen og vandet strømmer ud. En fantastisk udgang af en stor nød. En profets bøn blev hørt, så det var til at tage at smage på.

 

Ved det andet eksempel på bønnesvar vil vi standse op ved Jesus, den største profet i Den nye Pagt. Efter påskemåltidet bevæger han sig sammen med disciplene ud i Getsemane Have for at bede. Og Jesus er i stor nød, for han ved, hvad der er i vente, Han har som Moses oplevet anklagernes hårde angreb og tager sin tilflugt til Gud. I Luk. 22,44 står der: ”I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som blodsdråber, der faldt på jorden.” Og han beder: ”Min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. DOG, IKKE SOM JEG VIL, MEN SOM DU VIL.” Set med menneskers øjne oplever Jesus ikke konkret svar. Han bliver korsfæstet og dør. Men set fra Guds vinkel oplever han et stort svar, for fra korset strømmede levende vand til samtlige generationer, så alle kan få slukket deres tørst. Også det er til at tage at smage på. Es.12,3: ”I skal øse vand med glæde af frelsens kilder.”

 

Så du, der venter på bønnesvar. Fortvivl aldrig. Hvil i, at Gud har et bønnesvar til dig.

 
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002