FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
10. Maj

Til Guds ære
Kanaans land ved Darmstadt 

5. Mos.32,3: ”Herrens navn vil jeg forkynde, giv vor Gud ære.”

 

Går man rundt i Kanaans land ved Darmstadt, Mariasøstrenes vingårdshjørne, oplever man, at alt er opbygget til Guds ære og mennesker til gavn.

 

Området er anlagt som et lille Kanaans land med Genezareth Sø, Jordanfloden, Jakobsbrønden, Tabor-bjerget, Saligprisningernes bjerg og ikke mindst Jesu lidelseshave, som er helt unik, idet der både er noget for kunstens blik og troens blik. Flere steder er der en bænk, hvor man kan sidde og meditere over det, man ser.

 

Mariasøstrene har på en fin måde kombineret evangeliets budskab med kunst. En medarbejder har selv været uddannet som kunstner, og det ses tydeligt. Nænsomt og med evangeliets blik har hun formet mange situationer, som prenter sig på nethinden.

 

Ved Saligprisningernes bjerg er der et stort relief, som udtrykker de saligprisninger, Jesus fremkom med. I Jesu lidelseshave findes igen store relieffer, som med kærlighed og kunstsnilde udtrykker al den smerte Jesus måtte igennem. Jesu lidelse er i øvrigt et emne, man tager op ved mange samlinger, og det har sin store berettigelse, for det er jo igennem Jesu lidelse for vor skyld, at vi forvandles og modtager Guds kald.

 

På Taborbjerget findes et stort trækors, og fra en platform lige ved siden af kan man se ud over parkområdet med de forskellige bibelske tableauer. Herfra kan man godt henfalde i dyb undren og bøn over alt det, man får lov til at se og ikke mindst høre fra dem, der guider os rundt.

 

Jeg så lige en overskrift i et ugeblad, hvor der stod: ”I Thailand fandt jeg mit paradis”. Jeg kunne godt bruge idéen om paradiset til at udtrykke min begejstring for Kanaan. Her fandt jeg mit paradis med en naturskønhed og en frihed ud fra en sund og kristuscentreret forkyndelse i kunst, sang og tale.

 

Af erfaring ved jeg, at man skal disponere sin tid, når man er et sted i kort tid. Jeg indså fra starten, at jeg må bruge min tid optimalt på Kanaan.  Jeg stod tidligt op om morgenen og vandrede rundt i parken, og det gav mange oplevelser. Pludselig så jeg en morgen en flot fiskehejre lande ved søen. Den var åbenbart på udkik efter fisk.

 

En anden gæst var også ude på en morgentur, og hun sagde, at man simpelthen skulle jage dem væk fra området, for det var en uskreven lov. Jeg var nu mere optaget af dens elegance og var ivrig efter at få den fotograferet. Jeg fik da også et par dejlige billeder, inden den fløj sin vej.

 

Kort tid efter dukkede et egern op, som på sin forunderlige springen og hoppen nåede frem til søens kant for at drikke. Dernæst tog den i fuld firspring over mod en blomstrende frugtplantage. Sammen med morgensolen dannede det lille stykke natur rammen om mit lille paradis.

 

Jo, området inspirerer simpelthen til tak og bøn og en dyb undren over Guds smukke skaberværk. Vi vil sige Gud tak, fordi han i sin kærlighed har rejst et sådant tilbedelsessted midt i en forvirret og kold verden.

 

Alt står i Guds faderhånd,

hvad han vil det gør hans ånd,

af Guds nåde til Guds ære,

 evig glade vi skal være

i vor Herres Jesu navn.

 Kristi himmelfartsdag

 

Luk.24,50-53: ”Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.”

 

To herlige vers fra Lukas' hånd. Han beskriver de sidste øjeblikke, inden Jesus farer op til sin far. Det er værd at lægge mærke til det sidste Jesus foretager sig. Han løfter sine hænder og velsigner.

 

I Ap.Ger. kap.1 uddyber Lukas, hvad der sker. Samtidig med velsignelsen lover han dem Helligåndens kraft: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” 

 

Løftet om Helligåndens kraft blev opfyldt pinsedag. Disciplene fik en fantastisk afskedsgave, en velsignelse, løftet om Helligånden og et løfte om at Helligånden vil være med os alle dage (Matt.28,20).Vedrørende Jesu hænder. Disciplene har utvivlsomt lagt mærke til de naglemærkede hænder, som Jesus løfter i den velsignende gestus.  Jesus ønsker dem alt godt. Han ønsker, at de må få hjælp til alle de opgaver, der bliver lagt hen til dem.

 

Jeg har været på besøg hos min gamle onkel som i alder nærmer sig de hundrede år. Han har en stor kærlighed til Jesus og vil gerne tale om det. Han pegede bl.a. på en bog, som lå på bordet og bad mig læse andagtsstykket til den 9., for som han sagde, jeg har fødselsdag den 9. februar.

 

Jeg slog op og læste indledningsordet: ”Se, i mine hænder har jeg tegnet dig”. Hertil føjede min onkel: ”Jesu naglemærker gror aldrig sammen”. Godt sagt. Jesu naglemærker vil altid kunne ses ud i al evighed.

 

Det er naglemærkerne, vi må være optaget af, samtidig med velsignelsen. Det er nemlig kun i kraft af forsoningen, at Jesus kan velsigne os. Jesu velsignelse er knyttet til de naglemærkede hænder. Han er den retfærdige, og vi er de skyldige, men ”os til fred kom straf over ham, vi fik helbredelse ved hans sår – Herren lod falde på ham en skyld, der lå på os alle. Han blev knust og bar det stille” Es.53,5-7.

 

Tænk på dette, du som læser denne andagt. Jesus blev smadret for, at vi ikke skulle smadres under byrden af vor synd. Vi blev forløst ved hans dyrebare blod. Halleluja!

 

I dag bør vi fejre Kristi himmelfartsdag som de første disciple gjorde. De tilbad ham og blev fyldt med glæde.

 


 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002