FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
22. Maj

I Guds time


 

Es.60,22: ”Jeg er Herren, når tid er inde vil jeg fremme det i hast.”

 

Det kan undertiden se ud som om Gud har god tid.

 

Vi husker jødernes ørkenvandring, som tog 40 år, og dog var de på vej til ”Det forjættede Land”. Tilsyneladende var målet langt væk, men i Guds time nåede de til målet. Vi må aldrig glemme, at der er noget, der hedder ”i Guds time” – eller sagt med et Nytestamentligt ord ”Tidens fylde”.

 

Da Guds time var inde, drog Josua med sit folk over Jordanfloden og erobrede nyt land, det land, som Gud havde lovet dem – forjættelsens land: ”Se, Herren har givet landet i din magt, drag derfor op og tag det i besiddelse, således som Herren, dine fædres Gud, har sagt til dig. Frygt ikke, men vær frimodig.” 5. Mos.1,21.

 

Vi har eksemplet med Abraham, som havde fået et klart løfte fra Gud om slægtens beståen til et stort folk.

”Frygt ikke, jeg er dit skjold, din løn skal blive stor!” – en herlig tretrinsraket, som Abraham her får fra Gud. 1) Han skal ikke frygte 2) Gud er hans skjold 3) Abrahams løn skal blive stor. Alt dette havde han fået fra Gud. Men hvad gjorde han? Han begyndte at resignere, og det er det værste et menneske kan gøre, når det har fået et løfte eller flere fra Gud. Abraham begyndte at lave om på Guds løfter. ”Gud mener nok Eliezer, min tjener,” tænkte han og synker ned i vantro. Glemt er Guds tretrinsraket. Det er som regel sådan, at ét trin bliver sendt af sted én af gangen. På samme måde kan Gud også planlægge at sende én velsignelse af sted af gangen, og så har vi bare med at vente tålmodigt.

 

Abraham var ved at blive utålmodig, han og Sara var jo efterhånden blevet for gamle til at få børn. Så Gud kunne nok have ment noget helt andet. Abraham falder til ro i, at Gud nok planlægger alt rigtigt. Gud, som kan være både konkret og kontant, mente præcis det, der var blevet sagt. Han vil velsigne Abraham på en helt speciel måde. Til sidst får Gud dog også placeret troen i Abrahams hjerte, og vi har det herlige udtryk fra kap. 4 i Paulus´ brev til romerne: ”Han troede med håb mod håb, fuld forvisset om, at det Gud har sagt, har han også magt til at gøre.”

 

Og vi har de herlige ord fra Rom.9,9, hvor vi bliver bekendt med, at Guds plan tager form. Nu er det pludselig Guds time. Vi læser de herlige ord: ”For et forjættelsens ord er dette: Ved denne tid kommer jeg igen, og så har Sara en søn.” Så klart lyder Guds besked. Nu skal Abraham blot vente tålmodigt, så vil alle Guds løfter opfyldes i en søn, Forjættelsessønnen Isak vil blive født.

 

Vi kan tænke på Jesus, som mange profeter havde forudsagt ville komme til verden som en frelser. Profeterne så i det fjerne, at noget stort skulle ske, og en dag var det Guds time: ”Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.” Jo, Guds time kom.

 

Forjættelsens land blev en virkelighed, forjættelsens søn blev en virkelighed, både hos Abraham og hos Gud, og forjættelsens ord vil også blive en virkelighed for den, der tror. TRO DET!


 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002