FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
15. Maj

Gudstjeneste i Kanaan


 

Sal.146,1-2: ”Halleluja! Pris Herren min sjæl! Jeg vil prise Herren hele mit liv, lovsynge min Gud, så længe jeg lever.”

 

Ét af højdepunkterne ved besøget i Kanaan var absolut en festlig og berigende gudstjeneste søndag formiddag. Vi fik besked på at møde i god tid, fordi vi skulle afprøve høretelefonerne. Præstens prædiken ville sammen med nogle tekstlæsninger blive oversat til dansk.

 

Kirken, som hedder Jesu Kalds-Kapel, er et flot byggeri, dog uden at være prangende. Indvendig består det af et stort rum med plads til 800 mennesker og nogle sidelokaler til andre formål bl.a. bogsalg, som betyder meget i den udfarende mission.

 

Mariasøstrene er privilegeret ved, at mange protestantiske præster virker som gæsteprædikanter.

 

Søndagens tekst var Paulus´ ord om trængsler: ”Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.” 2. Kor.4,16-17. Den anden tekst var fra Johs. kap.15 om vintræet og grenene. Præsten fik på en fin måde koblet de to tekster sammen.

 

Præsten sagde bl.a.: ”Paulus´ trængsler var usædvanlige, men Paulus klagede aldrig. Det, som Paulus vidste, er gået tabt i vor menighed i dag. Vi vil helst skubbe det væk fra os, som vi ikke bryder os om, og så sige: Det er ikke fra Gud. Vi mener, at Gud kun skænker det gode, men sådan er det ikke.

 

Vort liv i denne verden er fyldt med lidelser og trængsler, men det betyder, at vi bliver formet, vi vokser i Kristus. Han tager de grene væk, som ikke dur. Svaghed og lidelse betyder ikke, at han efterlader os, men han er hos os med sin tro og kærlighed. For hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Ingen! Vi kan tænke om vore medmennesker: Hvis vi ikke har haft dem, som krænker os, så tæt på, så ville det hele nok gå lettere. Men sådan er det ikke. Vi skal blot som grene sørge for at blive på vintræet, så skal Gud nok sørge for at saften strømmer ud.

 

Vi skal også tænke på ordet ”men”. Når vi siger ”men”, betyder det som regel begrænsninger, men Bibelens ”men” er altid noget positivt. Læg lige mærke til alle ”men”-er i Bibelen, næste gang, du læser i den. Hvis vi hengiver os til Jesus, så får vi lidelse, men det afhænger af os, hvad vi gør ved den. Hvis vi har Jesus ved vor side, så har vi den stærkeste kraft i universet. Vær som en sejlbåd, der lader vinden fylde sejlene. Vi skal blot sørge for at føre vor livsbåd ind i vinden, så vil Gud lede os ved Helligånden. Så søg Herren med hele din vilje!” Så vidt det centrale i den givende prædiken, vi fik.

 

Et andet højdepunkt i gudstjenesten var den fælles nadver. Jeg skal sjældent glemme de over hundrede Mariasøstre, som stod foran alteret for at ihukomme Jesu lidelse og død. Da blev jeg bevæget, for jeg kom til at tænke på, at hver eneste kvinde havde overgivet sig 100% til Jesus, for ellers stod de ikke dér i Jesu Kalds-kapel til tjeneste for ham.

 

Lad os til sidst tage præstens opfordring op og læse ét af Bibelens ”men”: ”Ved hedningers hjælp naglede i ham til korset, men gjorde ende på dødens veer og lod ham opstå.” Ap.G. 2,24.

 

 
 
 
 


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002