FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
15. april


Gud giver os mod til at drømme


 

Jer. 32,27: ”Se, jeg er Herren, alt køds Gud; skulle noget være for vanskeligt for mig?

Bibelverset til Dagens Ord Andagten så jeg i en bog. Det er en præst fra Riga i Letland, som har udtalt sig om sin kristentro. På trods af en forhistorie med besættelse af Rusland er han optimistisk, for han ser alle Guds løfter som nye håb, som giver mod til at drømme.

Og præsten har jo ret. Vi har på grundlag af Guds løfter lov til at drømme drømme – og give dem til Gud, så skal han nok lægge tingene til rette, for han har nu engang det sidste ord, og han har magt til at trække i titusind tråde. Ja selv ”en konges hjerte er bække i Herrens hånd, han leder det hen, hvor han vil.” Ords.21,1.

Der er så meget stof i Bibelen, som giver os frimodighed og mod til at drømme om Guds store muligheder. En mand stod engang ved en strandbred og mediterede. Pludselig følte han, at Gud sagde til en bestemt sag:” Undervurder mig ikke!” og det fik manden til at drømme videre med Guds løfter, som det solide fundament.

Vi har hyrdesalmen, Salme 23, som klart lægger op til at bevare drømmenes indhold, for ”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette veje for sit navns skyld… Du dækker bord for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.”

Ja, herlige ord, som giver tryghed midt i alle vore drømme (visioner).

En prædikant gjorde sin menighed opmærksom på, at der ikke var grund til frygt, for vi lever i nådens univers, hvor Gud ønsker at række nåden til enhver modløs og træt pilgrim.

Prædikanten gjorde opmærksom på tre episoder i frelsehistorien, hvor glædesbudskabet lød og desværre blev efterfulgt af frygt. Men hver gang lød der fra Nådens univers et kraftigt ”Frygt ikke!

Den første episode er englens besked til Maria om de planer Gud har med hende. Englen sagde: ”Herren er med dig, du benådede!” Et fantastisk glædesbudskab, hvor en nådig Gud benåder sit udvalgte redskab. Men Maria blev forfærdet. Hertil svarede englen myndigt: ”Frygt ikke, Maria, for du har funder nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.”

Den anden episode er julenat, hvor det helt store glædesbudskab lød ud over Betlehems marker. ”Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt,” står der. Og igen lyder det: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket, I dag er der født jer en frelser i Davids by.”

Den sidste episode er i opstandelseshaven. ”Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.” Også her lyder det trosstyrkende ”Frygt ikke!

”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her.”

Eksemplerne viser, at vi må regne med nådens univers – også i vore liv. Derfor har vi lov til at drømme drømme. Gud skal nok sørge for, at de bliver i overensstemmelse med hans vilje.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkMove

Af og med MercyMe


 

 

 

I'm not about to give up
Because I heard you say
There's gonna be brighter days
There's gonna be brighter days
I wont stop, I'll keep my head up
No, I'm not here to stay
There's gonna be brighter days
There's gonna be brighter days

I just might bend but wont break
As long as I can see your face

When life wont play along
And right keeps going wrong
And I cant seem to find my way
I know where I am found
So I wont let it drag me down
Oh, I'll keep dancing anyway

I'm gonna move (move)
I'm gonna move (move)
I'm gonna move [gonna move]

Ive got to hold it steady
Keep my head in the game
Everything is about to change
Everything is about to change

This burdens getting heavy
But I'm not about to cave
Everything's about to change
There's gonna be brighter days

I just might bend but wont break
As long as I can see your face

 

When life wont play along
And right keeps going wrong
And I cant seem to find my way
I know where I am found
So I wont let it drag me down
Oh, I'll keep dancing anyway

No matter what may come
Gotta move to a different drum
No matter what life brings
Gotta move gotta move
to a different beat
Gotta move gotta move
to a different beat

I just might bend but I won't break
As long as I can see your face

When life wont play along
And right keeps going wrong
And I cant seem to find my way
I know where I am found
So I wont let it drag me down
Oh, I'll keep dancing anyway

When life wont play along
And right keeps going wrong
And I cant seem to find my way
I know where I am found
So I wont let it drag me down
Oh, I'll keep dancing anyway

When life wont play along
And right keeps going wrong
And I cant seem to find my way
I know where I am found
So I wont let it drag me down
Oh, I'll keep dancing anyway

Gonna move [Gonna move] ....
   

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002