FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
30. september


Beskæring så frugten bliver moden.


Fra afmagt til livgivende kraft 

Indtryk fra en Rhintur 6

 

Johs. 15,5 & 2b: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.”

 

Under hele Rhinturen så vi enorme strækninger med vinmarker. Næsten hver eneste bjergskråning, som solen kunne varme op, var beplantet med vinstokke. Selv stejle skråninger blev udnyttet. Jo, vinstokkene stod der i sirlige rækker og med modnende druer. Ikke så sært, at mange vinbønder drager fordele af det lune klima, hvor den kolde nordenvind kommer til kort.

 

Vi fik at vide, at vinbønderne har et hårdt arbejde med at beskære vinstokkene, så de hvert år bærer maksimal frugt. Mange vinstokke var ret så tykke (maksimal levetid er 20 år), men øverst hang de fineste skud med de flotteste klaser. Vinstokkene har lange rødder og kan derfor optage vand fra dybere jordlag. Den skiferholdige jord giver en ekstra god vin, så det er naturligt, at vinen herfra har ekstra gode eksportmuligheder.

 

Jeg fik lov til at vandre langs nogle vinmarker og nød synet og frodigheden. Helt naturligt kom jeg til at tænke på Jesu ord i sin afskedsprædiken til disciplene, hvor han omtaler sig selv som vintræet og disciplene som grenene. Det er både et livgivende og alvorligt billede, for til processen hører, at vingårdsmanden må rense ud i grenene – kun for at opnå den bedste frugt.

 

Jesu billedtale om vintræet og grenene er en stærk påmindelse om, at vi også må gennem en renselse. Noget må beskæres. Det er ikke altid lige rart, når der bliver renset ud i vore liv, men hovedhensigten er den bedste frugt.

 

Vi kender så tydeligt situationer fra kristne personligheder, der bliver beskåret så kraftigt, at der kun er afmagt tilbage. Men netop i disse situationer kan Gud tilføre sin livgivende kraft. Gud kan bruge omstændigheder til at beskære os.

 

Et godt eksempel er Grundtvig, som havde nogle svære begynderår som præst. Han havde svært ved at få et embede, og det gik helt galt, da han efter faderens død søgte faderens embede og ikke fik det. Nedtrykt drog han til København, hvor han senere fik sit virke.

 

En overgang blev han sat under livsvarigt censur (13 år), fordi han havde modsagt en anden præst, som havde meget liberale holdninger. Grundtvig var på det tidspunkt nærmest fundamentalist. Han udnyttede årene under censuren til at skrive salmer, og det blev til mange. Én af de elskede morgensalmer ”Den signede dag med fryd vi ser” måtte ikke synges i kirkerne i 70 år, fordi nogle mente, at den var for vovet. I dag tager man sig til hovedet og tænker på, at modstanderne simpelthen har manglet bedømmelsens nådegave.

 

Og da modstanderne prøvede på at knække forkynderen Vilhelm Booth, gik han ud på gaderne og forkyndte evangeliet og ”Frelsens Hær” blev grundlagt.

 

Da John Bunyan blev kastet i fængsel på grund af sin forkyndergerning, blev han inspireret til at skrive sin berømte roman ”Pilgrimsvandringen”, som siges at være den mest udbredte bog næst efter Bibelen i de engelsktalende lande. I allegorisk form skildres her de kristnes vej gennem livet med prøvelser og kampe.

 

Eller tænk på vor store salmedigter Poul Gerhardt, der blev fyret som præst, fordi han ikke ville blande det reformerte sammen med det lutherske. Han blev sat fra bestillingen hos kurfyrsten, men ikke fra bestillingen hos Gud. Derude i modgangens mørke skrev han én af vor tids bedste salmer: ”Befal du dine veje, og al din hjertesorg til hans trofaste pleje, som bor i himlens borg.” Den hører vel med til salmernes top-ti.

 

Jo, det er sandt. Gud kan beskære, så frugten bliver moden.

 

Worship lovsangen til i dag er en af dem man vender tilbage til igen og igen. Lyrikken stemmer overens med andagten i dag og kan medvirke til, at et nedbøjet hoved igen ser op mod og efter hjælpen fra oven. Helligånden og Jesus er der hele tiden, 24/7, for at guide os igennem livet. Når vi er slået til jorden, så bygger de gerne en op igen, til fornyet virke i ånd, kraft og styrke.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkMe And Jesus

med og af Stellar Kart fra deres album "We can't stand sitting down"


 

 

 

When there's nowhere else to turn
All your bridges have been burned
Feels like you've hit rock bottom
Don't give up it's not the end
Open up your heart again
When you feel like no one understands where you are

[chorus]
Someone loves you
even when you don't think so
don't you know
you got me and Jesus
by your side through the fight
you will never be alone on your own
you got me and Jesus

 
After all that we've been through
by now you know I've doubted too
But everytime my head
was in my hands
you said to me

[chorus]

Hold on to what we got
this is worth any cost
so make the most of life
that's borrowed
love like there's no tomorrow

[chorus]
[chorus]
   

September 2018. Vælg dato:

 
 
 
 
 Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. 2012 kalenderen og de 7 bibelvers til pungen eller lommen.
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002