FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord - Andagter
    Marts Måned


Marts 2021. Vælg dato

 
 
 
 


Herunder følger Månedens andagt for marts måned.

 

-   -   -   -   -   -   -Han er min glæde

 

1. Mos. 41,52: “Gud har gjort mig frugtbar i min lidelses land”

 

Det er Josef, som har fremsat disse ord. Han boede i lidelsens land, både derhjemme og i Egypten. I barndomshjemmet blev han lagt for had af sine brødre på grund af de drømme, Gud havde givet ham. Gang på gang blev han skældt ud, fordi han var så frimodig at fortælle, hvad der lå ham på hjerte. Til sidst kunne brødrene ikke klare hans “hellige snak”, så de besluttede at dræbe ham, men i sidste øjeblik blev det afværget. Han kom til Egypten, og her blev trængslerne ikke mindre, men ud ad det hele formede Gud et menneske, som blev den næstøverste i riget.

 

Bladrer vi videre i Bibelen, hører vi om andre mennesker, der også hører til kategorien “Frugtbar i lidelsens land”. Tænk på Paulus, der må finde sig i  forfølgelse, stening, hug, fængselsophold, sult og tørst, ja meget mere, men Gud formede en helstøbt apostel, der bar megen frugt. Ja, Gud havde endog sagt: “Jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.” Eller tænk på Jesus selv, der nærmest blev trukket igennem mudderet, men Gud skabte ved ham en evig frugt.

 

Også i vort århundrede har der været mænd og kvinder, som måtte igennem trængslernes dal for at Gud kunne lade sit vidnesbyrd skinne klart.

 

Et sådant menneske var sangskriveren Fanny Crosby, der bogstaveligt levede i mørke i 95 år, men ud af mørket lyser hendes evangeliske sange som små sole. Som spæd fik Fanny en øjenbetændelse, som måske kunne være fjernet, hvis den lokale læge ikke havde været bortrejst. I stedet blev en vikar tilkaldt og hans fejlbehandling af øjenbetændelsen fik katastrofale følger. Fanny blev blind. En hel lille familie blev rystet. Men det skulle vise sig at Fanny havde en fantastisk vilje og sammen med sin gudstro kæmpede hun imod selvmedlidenhed og mismod. Hun rejste sig og blev klar over sit skrivertalent, som tog sin begyndelse som teenager. Hendes forfatterskab udviklede sig hurtigt, og det brændte i hende at formidle evangeliet igennem evangeliske sange. Senere blev hun gift med en blind musiker. I deres ægteskab fik de også et barn, som til deres store sorg døde tidligt. Det var et hårdt slag for Fanny, som elskede børn. I lang tid kunne hun ikke fatte det, der skete omkring hende. Det var som om hendes digteriske strenge sprang. Men igen fik Helligånden fat i hende og inspirerede til nye sange. Hun skrev i alt 8000 sange. Hvilken frugt i lidelsens land.

 

Vi vil lade Fanny selv slutte denne andagt.

 

Salige vished! Jesus er min!

Han er min hyrde, kalder mig sin.

Salige vished! Alting er vel!

Jesus har købt mig, legem og sjæl.

 

Kor: Han er min glæde, han er min sang.

Ham skal jeg prise livsdagen lang.

Ham skal jeg evigt love hos Gud.

Han er min brudgom, jeg er hans brud.