FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
GALLERI BIBELLAND
BØN FOR DANMARK
JULEEVANGELIET *NUTIDIG*
SOLSIKKEN THERESIENSTADT
NARNIA
EVENTYRLIG MISSION
GUDDOMMELIGT MOD
LAD NU GUD ...
GUD VIL GODT
N.F.S. GRUNDTVIG
GUDS PLANER FOR DIG
LYKKE
KUN ET ORD
OM KÆRLIGHED
LÆS GUDS ORD
BLOD, KORS, NAVN
TÆNK STORT
VEJEN TIL HIMLEN
DET ER FULDBRAGT
BRINGE I SIKKERHED
LEDELSE
MANNAKORN
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - Bøn for Danmark- Ord


Bøn om vejledning og beskyttelse


 

Fri fortolkning med udgangspunkt i

salmernes bog kapitel 25 og 23.

 

 

Til dig, Herre, vil vi bede:

 

Lad ikke os i Danmark i stikken, for vi stoler på dig! Giv ikke fjenderne fremgang og lad dem ikke sejre over os!

 

Ingen, som stoler på Herren, skal blive til skamme. Vi danskere stoler på dig Gud - og vi ved, at svigtes skal de, som skader uskyldige.

 

Herre, vis os som nation den vej, vi skal gå - afmærk den sti, vi skal følge. Led os ind i din sandhed, for du er en Gud, der frelser. Danmark har intet andet håb end dig. Se bort fra vore synder, Herre! Se os i stedet i lyset af din evige nåde og tilgivelse. Se på Danmark med kærligheds- og barmhjertigheds øjne.

 

Herren er retfærdig og god, han leder gerne os tilbage, i forhold til der, hvor vi er kommet på afveje. Herre, vi kender, at du vil vise den rette vej til os, når vi ydmygt vender os til dig. Når vi adlyder Herren, leder han os med trofast og kærlig hånd.Men vore synder, Herre! De er mange. Tilgiv os for dine løfters skyld! Vi, der frygter Herren, skal få hjælp til at vælge den vej, som Herren anviser. Danskerne skal få et lykkeligt liv, og de danske børn skal få landet i arv. Venskab med Gud er forbeholdt os, der frygter ham; for dem alene åbenbarer Herren sin viljes hemmelighed.

 

Vort blik er rettet mod Jesus, for han alene kan frelse os fra ulykke. Kom, Herre, med din nåde, for vi føler os ret meget alene og hjælpeløse. Vore hjerter er tunge af bekymring, men du kan løse os fra det, vi frygter. Se i nåde til vores sorg og smerte, og tilgiv os vore synder. Glem ikke, at vi har mange fjender, som inderligt hader os. Bevar os og befri mig fra deres kløer!

 

Lad det aldrig siges om danskerne, at vores tillid til dig var forgæves. Må uskyld og oprigtighed være vores livvagter, for vi har sat vores lid til dig. Du vil frelse Danmark fra ulykke.

 Herren er hyrde for Danmark og derfor mangler vi intet. Han lader os hvile på græsfyldte enge, han leder os til stille og friske kilder, han giver os styrke på ny. Han har lovet at lede den danske nation ad rette vej, og når vejen går gennem dødsangstens dal, fortvivler vi ikke. For du er ved vor side, din kæp beskytter os, din stav skal lede os.

 

For øjnene af vore fjender anretter du festmåltid for os. Du byder os velkommen som din æresgæst, vort bæger flyder over med velsignelse. Din godhed og kærlighed skal følge danskerne livet igennem, og siden skal vi for evigt bo hos dig i dit hus.

 

Tak Herre, at du altid hører bøn - og handler derpå.

Tak at du kender, at vi beder med et rent hjerte og med de rette motiver.

Tak for frelse til mennesker og Guds riges fremme i Danmark.

Tak at du vil velsigne Danmark og gøre vort område stort.

Tak at din hånd vil være med os - og,

at du vil fri os fra ulykke, så vi ikke lider smerte.Välsignelsen

- med Carola Häggkvist -


 

 

 


 

 
   


  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002