FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
17. september


Guds store berøring


 

Matt. 17,7: ”Og Jesus kom hen og rørte ved dem og sagde: ”Rejs jer og frygt ikke!”

 

Bibelverset til Dagens Ord Andagten i dag er hentet fra Forklarelsens Bjerg, hvor der lyder to guddommelige røster. Den ene røst kom fra Himlens og jordens skaber, og den henviste til Jesus: ”Denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør Ham!” Den anden røst lød fra Jesus selv som en opmuntring til de frygtsomme disciple: ”Rejs jer og frygt ikke!”

 

To guddommelige røster, som er værd at lytte til – også i dag, hvor så mange røster kalder på vores opmærksomhed.

 

Det er ikke så sært at de tre disciple, Peter, Jakob og Johannes, taber mund og mæle og kaster sig til jorden, da de hører Guds røst lyde og samtidig har set Jesus i sit guddommelige skær: ”Hans ansigt strålede som solen og hans klæder blev hvide som lyset”.

 

Det må have været en fantastisk oplevelse for disciplene at få denne berøring af Jesus og ikke mindst hans vidunderlige ord om ikke at frygte. For bange var de. Det står i teksten, at de lige var faldet til jorden på grund af stor frygt.

 

De havde hørt en tordenrøst fra Himlen, som sagde, at de skulle lytte til Jesus. Og det kan nok være at de lyttede til ham, da han befriede dem for angsten. ”Det skulle bare have været os, der havde oplevet det”, tænker vi.

 

Nu er det muligt at få en sådan berøring, for Jesus er den samme i går, i dag, ja, for evigt. Vi skal blot benytte os af de nådemidler, Gud har skænket os.

 

I dåben får vi lov til at få en speciel berøring af Gud. Han bøjer sig ned til os for at pode os ind i det evige livs træ, og vi får lov til at kaldes Guds børn, og vi er det, dersom vi i vor tro klynger os til dåbens ord om det nye liv sammen med Jesus.

 

Dernæst kan vi få en berøring af Jesus ved alterbordet. Når præsten siger: ”Dette er mit legeme, som gives for jer, og dette er mit blod, som udgydes for jer”, ja, da må vi tro på Guds store berøring af os, når vi indtager det. ”En gave skal være synlig,” er der nogle, der siger. Ved alterbordet får vi lov til konkret at se ”vinen” og ”brødet” med vore fysiske øjne, men samtidig får vi lov til med troens blik at se tilgivelsens store gave. Her gælder Jesu ord ”Rejs jer og frygt ikke” helt konkret.

 

Vi kan rejse os fra alterbordet, vel vidende at Guds fred vil gå med os ned på kirkebænken og videre ud i livet.

 

Over den åbne bibelbog kan vi ligeledes opleve Guds berøring. Guds gode Ånd kan puste nyt liv i en tekst, så vi føler Gud taler helt personligt til os. Vi oplever Guds favoritaftaler med sit folk. ”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min” (Es.43,1) kan være et sådant ord.

 

Jesus kan med dette ord lægge sin hånd på vor skulder og sige: ”Det gælder dig min ven, jeg har genløst dig med mit blod, jeg ved, hvem du er og hvad du er, du er min, ingen skal rive dig ud af mine hænder!”. Jo, det er i sandhed en berøring af Jesus.

 

Jesus kan også berøre os, når vi som Peter er nået ud på dybt vand og må råbe: ”Herre, frels mig!” Som Peter fik en hånd rakt ud til frelse, kan Jesus også nå os med sine frelsende hænder og løfte os op i sikkerhed.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Blessings

En dejlig sang og et opmuntrende vidnesbyrd af Laura Story.


 

 


  We pray for blessings
We pray for peace
Comfort for family, protection while we sleep
We pray for healing, for prosperity
We pray for Your mighty hand to ease our suffering
All the while, You hear each spoken need
Yet love us way too much to give us lesser things

'Cause what if Your blessings come through raindrops
What if Your healing comes through tears
What if a thousand sleepless nights
Are what it takes to know You’re near
What if trials of this life are Your mercies in disguise

We pray for wisdom
Your voice to hear
And we cry in anger when we cannot feel You near
We doubt Your goodness, we doubt Your love
As if every promise from Your Word is not enough
All the while, You hear each desperate plea
And long that we'd have faith to believe

 
'Cause what if Your blessings come through raindrops
What if Your healing comes through tears
What if a thousand sleepless nights
Are what it takes to know You’re near
And what if trials of this life are Your mercies in disguise

When friends betray us
When darkness seems to win
We know that pain reminds this heart
That this is not, this is not our home
It's not our home

'Cause what if Your blessings come through raindrops
What if Your healing comes through tears
And what if a thousand sleepless nights
Are what it takes to know You’re near
What if my greatest disappointments
Or the aching of this life
Is the revealing of a greater thirst this world can’t satisfy
And what if trials of this life
The rain, the storms, the hardest nights
Are Your mercies in disguise
 

September 2018. Vælg dato:

 
 
 
 
 Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. 2012 kalenderen og de 7 bibelvers til pungen eller lommen.
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002