FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
19. oktober


Erstat dit AK med TAK


 

1. Pet. 2,9: ”Men I er en udvalgt slægt. Et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.”

 

Et herligt ord, som jeg fik via mannakorn i en sen nattetime. Så bliver man stille og siger tak, at den trofaste Gud betror os så store opgaver, nemlig at forkynde og fortælle om Guds store gerninger gennem Jesus Kristus. Halleluja.

 

Til alle tider har Gud kaldet på mennesker for at formidle Guds gerninger. Mange følte sig uværdige og svage, men ved Guds hjælp blev de villige og lydige redskaber i Guds hånd.

 

Tænk blot på Moses, som følte sig virkelig svag over for Guds kald. Ved den brændende tornebusk lød det: ”Jeg har set mit folks elendighed i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over deres undertrykkelse, ja, jeg kender deres lidelser; og jeg er steget ned for at udfri dem bort fra dette land til et godt og vidtstrakt land, til et land, der flyder med mælk og honning.”

 

Hvilket budskab! Her ligger der også en tolkning til Det ny Testamente. Gud kendte vore lidelser, og lod sin søn stige ned til os med frelse og forløsning for at føre os til Himlens land.

 

Moses er fuld af undskyldninger. To gange siger han ak.

Første gang: ”Ak, Herre, jeg er ingen veltalende mand, jeg var det ikke før og er det heller ikke nu, jeg har svært ved at udtrykke mig og tale for mig”.

Gud: ”Gå derfor kun, jeg vil være med din mund og lære dig, hvad du skal sige!”

Anden gang: ”Ak, Herre, send dig enhver anden end mig.”

 

Moses gav udtryk for svaghed og mindreværd, men i Guds hånd blev han en af de største profeter i Det gamle Testamente. Gud er nemlig mægtig i de svage.

 

Vi kan også lige tage Gideon med. Han møder også et stærkt kald: ”Herren er med dig, stærke kriger” Hvad svarer han så: ”Ak, Herre! Hvis Herren er med os, hvorledes er da alt dette kommet over os? Og hvad er der blevet af alle hans undergerninger, som vore fædre fortalte os om.”

Gud tager igen ordet: ”Drag hen i denne din kraft, så skal du frelse Israel.”

Men Gideon svarer: ”Ak, Herre! Hvorledes skal jeg kunne frelse Israel? Se, min slægt er den ringeste, og jeg er den yngste i mit fædrenehus!

Gud svarede Ham: ”Herren vil være med dig!”

 

To gange møder vi et ”Ak!” hos henholdsvis Moses og Gideon. De følte sig begge svage. Men I Guds hånd blev de Guds villige redskaber, for Gud formår at vise sig mægtig i de svage.

 

Vi kan også lige tage David med. Da den ny konge skulle vælges, og Samuel havde set Isais flotte sønner an og vraget dem, lød det fra faderen: ”Endnu er den yngste tilbage, men han vogter småkvæget.” Med andre ord: Hvad kan han bruges til, men så kommer Samuels herlige ord: ”Gud ser jo ikke som mennesker ser, for mennesker ser på det som er for øjnene, men Herren ser på hjertet.”

 

David var den mindste af brødrene, men Gud så noget i ham, som kunne bruges. Gud viser sig mægtig i de svage, så er der også håb for dig og mig.

 

Vi skal blot erstatte Ak med Tak.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
There is none like you

Under den engelske finder du en udgave fra Norge. Norsk titel er "Ingen er som du"


 

 

 

 

Lyrikken / sangteksten kan læses på musikvideoen

 

 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002