FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
15. september


Fredspagten


 

Es. 54,10: ”Om også bjergene viger, om også højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig, min fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din forbarmer.”

 

Et herligt ord, som til fulde er gået i opfyldelse i nytestamentlig regi. Den ny fredspagt, som blev indstiftet på Golgatas høj, er af endnu højere karat end den gamle fredspagt. Før var det blod fra bukke eller kalve, nu er det blod fra Guds eget lam, Jesus Kristus, som er fredspagtens klippegrund.

 

Det er da også det som er Hebræerbrevets hovedanliggende: ”..hvor meget mere vil da ikke Kristi blod, fordi han i kraft af en evig Ånd frembar sig selv som et lydefrit offer for Gud, rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud.” Hebr. 9,14.

 

Godt, at vi har fredspagten, hvis budskab også blev formuleret af hovedpersonen selv. Da han tog afsked med sine disciple lød det, som den allersidste opmuntrende bemærkning. (Johs.16,33): ”Dette har jeg sagt til jer, for at I skal have fred i mig..” og efter opstandelsen lød det igen som en fanfare over en frygtsom discipelflok: ”Fred være med jer!” Jo, Fredspagten er vort livs fundament.

 

Fredspagtens pris

 

Tak, Jesus, at du var villig til

at underskrive fredspagten

med dit eget blod.

 

Du, som kom med freden

og blev kaldt fredsfyrsten,

du ville selv anbringe freden

i ethvert menneskehjerte.

Derfor gik du rundt og gjorde vel,

og derfor modstod du Djævelen overalt,

hvor du gik.

 

End ikke i pressede situationer

kunne Djævelen friste dig til

at misbruge din guddommelige magt.

 

Da du hang på korset

og kæmpede din kamp

midt imellem himmel og jord,

ønskede du med dine ord

at velsigne enhver, som tror.

Du råbte: “Det er fuldbragt!”

Og du råbte det så højt,

at det måtte give genlyd

i ethvert menneskehjerte.

 

Tak, at jeg fik lov til at høre det og tro det.

                                                  Amen


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Himmel og jord

Musikvideo med og af Lena Løbner, leder af foreningen "Håb for Alle". Lena Løbner har udgivet et 2-cifret antal CD'er
og har været på Dansk Toppen flere gange. Seneste musikudgivelse var i februar 2012, en glad børne-CD med titlen
"Hvis jeg var en and"
Lena Løbner startede foreningen "Håb for Alle" i 2010 og har siden ydet inspiration via lovsang, forkyndelse og nødhjælpsarbejde.
Der ydes håb og lys via litteratur, musik og sang. Håb for Alle”-teamet består af forskellige mennesker, der efter bedste evne,
prøver, at nå ud til mennesker i krise, på en jordnær og håndgribelig måde.


 

 

 

 

 
   

September 2018. Vælg dato:

 
 
 
 
 Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. 2012 kalenderen og de 7 bibelvers til pungen eller lommen.
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002