FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDE



Dagens Ord Andagt
9. september


Fire gange ”Vær frimodig”


 

Matt. 9,2: ”vær frimodig, søn, dine synder forlades dig.”

 

Vi møder udtrykket ”Vær frimodig” flere gange i Bibelen. Jesus bruger det. Jeg vil tage fire eksempler frem fra hans møde med mennesker.

 

Det første eksempel møder vi i forbindelse med tilgivelse. En mand på en båre bliver bragt frem for Jesus, som ser mandens store behov. Da behovet for tilgivelse er det største, siger Jesus: ”Vær frimodig, søn, dine synder forlades dig!”  Senere møder den syge et ord om helbredelse.

 

Jeg synes, at det er befriende at vide, at Jesus så hurtig som muligt prøver på at berolige det prøvede menneske med ét ”Vær frimodig”, som nogenlunde kan sidestilles med ”Ta´ det nu roligt, du skal ikke være bange”.

 

Vi møder udtrykket igen hos en lidende kvinde, som i tolv år har været forpint af en forfærdelig sygdom. Kvinden er dristig og nærmer sig Jesus for at berøre kvasten på hans kappe. Hun er så overbevist om, at berøringen vil udløse Guds kraft. Og ganske rigtigt. Jesus vender sig om og beroliger kvinden med bemærkningen: ”Vær frimodig, datter, din tro har helbredt dig.” Her er det konkret indgriben i et fortvivlet menneskes liv.

 

”Sandheden er konkret” har en klog mand sagt, og her viser Jesus sig meget konkret i sin handlemåde. Han er selv sandheden, der er konkret. Kvinden mærker hurtigt en forandring i kroppen og underet sker, men det begyndte med en beroligende hilsen: ”Vær frimodig”.

 

I beretningen ”Vandringen på søen”, hvor der virkelig er kamp mod mørke og bølger, hører vi udtrykket igen. Nu er der en flok bange disciple, som på grund af storm og mørke ikke ser nogen udvej, men pludselig ser de et lys, som bliver større og større, og lyset er Jesus, som har set deres nød. I deres frustration råber de: ”Det er et spøgelse!” og deres skrig er præget af frygt. Men Jesus fjerner frygten med sit vidunderlige svar: ”Vær frimodige; det er mig, frygt ikke!

 

Herlige ord, som enhver, der føler sig nødstedt, kan tage til sig. Ikke så sært at discipelflokken med en mund bekender: ”Du er sandelig Guds søn”. De så ham som den, der havde magt over bølger og frygt.

 

Det fjerde eksempel er i forbindelse med Jesu afsked med disciplene. I Johs. kap. 14-16 har vi Jesu afskedstale, som afsluttes med en stor opmuntring: ”Dette har jeg sagt til jer for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel, men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”. Et virkeligt stærkt ord, som er sagt af en stærk person.

 

”Vær nu frimodig, hav et frit mod, lad nu være med at være tynget af både det ene og det andet.” Ja, alt dette vil Jesus sige med sine opmuntrende ord i 4 forskellige situationer.

 

Vi må også i dag tage disse trosstyrkende ord til os og lade freden sænke sig i hjerte og sind. Jesu beroligende ord gælder også i dag i enhver tænkelig situation. Jesus sagde jo aldrig noget, han ikke mente, så vi kan tage hans ”Vær frimodig” for pålydende.

 

I salme 85 vers 8 står der bekræftende: ”Jeg vil høre, hvad Gud Herren taler, han taler fred til dem, der lytter til ham.” Ja, lad os beslutte os for at lytte til Jesu ord – det giver fred og frimodighed.

 

Bøn:

Herre, jeg vil i dag lade dine ord

få magten over mig.

Tak, fordi jeg i enhver tænkelig situation

kan være frimodig og rolig

på grund af dine magtfulde ord.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk




Everything I Need

med og af Kutles


 

 

 


 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.




MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 



Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002