FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
8. januar

Nådestolen i dag


 

Hebræerne kap. 4 vers 16:

Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp - i rette tid.

 

Bryd frem, mit hjertes trang at lindre,

o arme syndres dag og sol;

lad intet forhæng mere hindre

min indgang til vor nådestol,

lad den dog ikke gå i blinde,

som vil så gerne - lyset finde!

                         1.vers af nr. 508 i DDS

 

Titlen til ovennævnte - kunne meget vel have været;

Mit hjertes trang er, at lyset finde.  

 

Os der er lidt ældre, husker måske - fra vores kristendomsundervisning, billedet af Det hellige Rum - og Det allerhelligste Rum - fra Templet i Jerusalem. Vi hørte, at det kun var ypperstepræsten, der én gang om året - kunne gå ind - i Det allerhelligste Rum - og stænke offerblodet på nådestolen, Pagtens ark.

Offerblodet betød, at folket blev renset fra dets synder. En fantastisk ordning fra Guds side, men lad os så - NU, huske på, at det blev endnu mere fantastisk.

 

Da Jesus døde på korset - og bogstaveligt talt, bragte offerblodet. I samme stund, så revnede forhænget indtil det Allerhelligste - og Jesus, havde i kraft - af sit offerblod - og sin ypperst-præstelige status - banet vej - for enhver af os syndere.

 

Nu kunne - og kan - enhver af os - gå ind i Guds helligdom - og med renset samvittighed - stå oprejst - foran nådestolen. Hvis vi går et skridt videre - og lever et dagligt samvær med HelligÅnden, så kan vi endog - opleve en kraftoverførsel fra Gud - ved en troens berøring.

 

Som nævnt fra Salmebogen i andagtens indledning, så opfordres vi til - ikke, at lade noget forhæng - hindre vor adgang til nådestolen. Vejen er åben, men menneskefrygt, vantro eller mindreværd - kan holde os tilbage. Vi har alle adgang til Den nye Pagts velsignelser. Dette er hovedbudskabet - i Det Ny Testamente.

 

Lad os opmuntre hinanden til, at søge Gud - på hver især vores måde - og opleve - vor tids nådestol, hvor Jesus selv - rækker os sit legeme og blod. Læs igen det indledende vers til denne andagt.

 

Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp - i rette tid.

 

Her kan vi knæle - og med en troens berøring - have følgende ord i tankerne:

 

Kom med din smerte,

kom med dit hjerte,

Her er den læge, som læger med blod,

han vil forbinde,

så du kan finde

helbred, styrke og frydefuldt mod.

 

Nu er forhæng sønderrevet

og en indgang åbnet blevet

i Guds helligdom at gå,

for ham uden frygt at stå;

han, som verdens lys er blevet,

nattens mørkhed har fordrevet.

Halleluja, halleluja!

                            6. vers af nr. 76 i DDSDagens LovsangDu som har tændt millioner af stjerner

En helt unik lovsang sunget af fantastiske Lene Siel. Lyt og slap af. Man kommer nemt ind i "den fred der overgår enhver forstand".
Endvidere yderligere 2 versioner mere. En version med Herstedøster Kirkes Pigekor med Jacob Fischer på guitar og Kasper Vadsholt på bas.
Slutteligt en instrumental version med Helge O Mikkelsen

 


 

  

Du, som har tændt
millioner af stjerner,
tænd i vort mørke
en tindrende tro.
Du er vort lys,
og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Tak for den lysende dag,
der er gået,
gaven til os,
dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

Tak for hver glæde,
der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde
vort liv til en fest.
Hjælp os at bære
hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
Tak for de mennesker,
som blev vor støtte,
når vi fandt vejen
besværlig at gå.
Hjælp os i morgen
at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

Du, som har tændt
millioner af stjerner,
mørket i verden
vil du byde trods.
Du er vor Far, den,
der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
   


  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002