FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
7. marts


Du skal ikke blive til skamme


 

Es. 54,4a: ”Frygt ikke, du skal ikke blive til skamme, vær ikke bange, du skal ikke blive skuffet.”

 

Det er godt nok løfterige ord, vi får her fra Esajas’ pen. Det er værd at lægge mærke til, at vi har fredspagts kapitlet lige foran. Her hører vi om den lidende tjeners offer for menneskeheden.

 

”Han var ringeagtet, skyet af folk, en smerternes mand og kendt med sygdom, én, som man skjuler sit ansigt for, agtet ringe, vi regnede ham ikke” og så kommer det herlige DOG. ”Og dog – vore sygdomme bar han, tog vore smerter på sig; vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud. Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld: os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår. Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen for at slagtes, som et får, der er stumt, når det klippes – han oplod ikke sin mund. Fra trængsel og dom blev han taget, men hvem i hans samtid tænkte, da han reves fra de levendes land, at han ramtes for mit folks overtrædelser.” Es. 53,3-7.

 

Her har vi det. Kernen i evangeliet. Guds gave til enhver, som tror. Så gælder det blot om at række ud efter det med troens blik og troens arme – og Gud vil velsigne enhver, for han har jo selv sagt: ”Frygt ikke, du skal ikke blive til skamme!”.

 

Det er værd at lægge mærke til, at vi har med Guds ord at gøre, og som er helligt, for det kommer fra Guds hjerte – og alt, hvad der kommer derfra, må vi tage for pålydende.

 

Videre står der i Es. 54,10: ”Om bjergene viger, om højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig, min fredspagt rokkes ikke, siger Herren din forbarmer.” Det siger jo alt.

 

Ingen blive skal til skamme,

som forlader sig på Gud;

lad så, hvad der vil, dig ramme,

bed og tro og hold kun ud!

Synes det, han ser dig ej,

o, han kender al din vej;

al din brøst du ham skal klage

og ingen nød forsage.

 

Falder på dig modgangs hede,

nød og jammer, spe og spot,

o, da må du flittigt bede,

bønnen er for alting godt!

Midt igennem korsets ve

kan du da i ordet se,

hvordan Jesu milde hjerte,

ser og føler al din smerte.

                        J. Olearius 1671


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Hver en dag

Af og med Brian Fomsgaard. Kor: Maj-britt Vibe Dørken

For Brian er meningen med musik at kunne ære og tilbede Gud og at have fællesskab med Ham.
Se mere på www.brianfomsgaard.dk


 

 

 


 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002