FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
6. marts


Han forstod ikke advarslen


 

Ef. 6,13: ”Tag Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag.”

 

Mange husker nok navnet Knud Lavard fra historietimerne i skolen, men husker vi også hans fodfejl, der fik de værst tænkelige konsekvenser. Lad os lige repetere, hvad der skete.

 

Knud Lavard var hertug i Sønderjylland, søn af Erik Ejegod, og havde derfor ret til tronen. Men kong Niels’ søn, Magnus den stærke, havde også kongeambitioner og følte, at Knud stod i vejen for en karriere. Misundelsen kom til at beherske Magnus, og han lagde en listig plan for at fjerne Knud. Fælden klappede i, og Knud måtte bøde med livet.

 

Knud kunne være undsluppet; det skortede nemlig ikke på advarsler fra hustruen og en sanger. Men Knud forstod ikke advarslerne, og det blev hans død.

 

1. advarsel: Hustruen Ingeborg advarer ham mod at tage til julegilde i Roskilde, fordi hun i en drøm havde set ham død. Knud tager alligevel af sted. Magnus er jo hans fætter, og det er midt i en højtid, så hvorfor være bange?

 

2. advarsel: Knud bliver indbudt til at mødes med Magnus i Haraldsted Skov. Ingeborg synes, at det er et underligt mødested og forsøger at holde ham hjemme. Men forgæves, Knud tager af sted og oven i købet uden rustning.

 

3. advarsel: Den tyske sanger, som havde bragt invitationen, får ondt af Knud og synger en vise om overfald, fjendskab og mord, men Knud fatter intet.

 

4. advarsel: Lige før skovbrynet knapper sangeren sin kjortel op, så brynjen kommer til syne, men Knud forstår stadig ingenting.

 

Vi forstår ikke rigtig Knuds mangel på situationsfornemmelse. Det skulle bare have været os, så ....…

 

MEN, nu er det os, bare i en hel anden situation. Vi er på vandring gennem livet, og et eller andet sted venter livsødelæggeren Djævelen på at overrumple os. Han er farlig og vil os kun det værste. Det farligste er at undervurdere ham.

 

Godt at Paulus har givet os gode råd med på vejen. Han skriver:

 

”I øvrigt, hent kraft fra Herren og hans vældige styrke! Ifør jeg Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. For den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag, og holde stand efter at have besejret alt. Ef.6, 10-13

 

Tak for skjoldet, Jesus.
Nådens skjold, som kan stoppe
alle den ondes gloende pile.

Tak, at skjoldet er dit eget frelsesværk.

Med din sejr flød blodet

som den rødglødende malm,

hvoraf skjolde bliver støbt.

Herre, din mægtige hilsen ”Det er fuldbragt”

er garanti for skjoldets styrke

i enhver strid.

Ingen pil vil kunne trænge igennem,

om den så kommer fra mørkets skjul.

Tak, at dit skjold er ligeså effektivt

som blodet på dørstolperne i Egypten,

hvor ødelæggeren måtte gå forbi.

Herre, du gik ind under dommen for

at jeg hver dag kan gå ind under nåden.

Tak for nådesskjoldet.

                                         AmenEfeserne 6, 10-18


- hverdags dansk:

Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. Derfor skal I tage hele Guds rustning på, så I kan forsvare jer imod den Ondes angreb og stå fast, indtil alle angrebene er overstået. Spænd sandheden som bælte om livet. Tag ret levevis på som brynje og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe Satans brændende pile. Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med Åndens sværd, som er Guds ord. Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Vær udholdende og årvågne, når I beder for alle dem, der hører Kristus til.


 - nudansk
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.  Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkUnstoppable

med og af TobyMac


 

 

 


 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002