FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
30. juni

To store løfter


 

1. Tes.5,24: ”Trofast er han, som kaldte jer, han vil også gøre det.

Johs.14,14: ”Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.”

 

Disse to herlige løfter vidner om en handlende Gud. ”Han vil gøre det” får vi at vide både i evangeliet hos Johannes og hos Paulus. Begge løfter er som forbundne kar. De har den samme sandhedskilde i sig.

 

Lige siden skabelsens morgen har Gud været den handlende Gud. Patriarkerne Abraham, Isak og Jakob oplevede det. Ligeledes Josef, Moses, Daniel, hans tre venner, Elias, Gideon, ja, vi kunne fortsætte rækken af vidner endnu mere. Alle erfarede de Gud som den, der handlede midt i historiens løb.

 

Nu får vi det så slået fast af både Jesus og Paulus, at Gud er en handlende Gud. Han lader sig bevæge af bedende hænder, ja, han kan ikke lade være. For kærligheden er altid handlende, og hos Gud møder vi den fuldkomne kærlighed, der ofrede sin søn for en hel verden. Se, det er virkelighed, se, det er kærlighed. Lad os fokusere på den virkelighed, at Gud i Kristus har vist os den allerstørste barmhjertighed, som vi kun kan forstå med troens blik.

 

Jeg bad en kunstner om at udfylde en lille ramme, som jeg havde fået hos en maler. Rammerne var store, men billedfeltet var så lille, så man næppe troede, det kunne udfyldes med noget, der kunne bruges.  Men kunstneren beviste sin kunstsnilde.

 

Det lille billedfelt blev udfyldt med et guldkors på en rød baggrund. Enkelt og talende, syntes jeg. Jeg så straks Templet med døren til det Allerhelligste foran mig. Vejen var åben til Guds nærhed, fordi en handlende Gud lod sin elskede søns død udløse den kraft, der sønderrev forhænget til det allerhelligste. Det er det, som er så smukt beskrevet i Hebr.9,12: ”Han gik som ypperstepræst med sit eget blod én gang for alle ind i Det Allerhelligste og vandt en evig forløsning.”

 

Det er denne forløsning, som er grundlaget for alle løfter, også andagtens to store løfter. Ligesom Gud handlede med sit folk og sin elskede søn, sådan vil Gud også bevise sin handlekraft i vore liv, når vi ydmygt går i bøn, for han som er i det skjulte, han vil lønne os, som det står i Matt.6,6. ”Gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i det skjulte, han skal betale dig”.

 

Så er Guds store løfter ikke sæbebobler, der brister ved den mindste berøring. Nej, Guds løfter er klippefaste, fordi de er underskrevet og beseglet med Jesu blod, og det vækker vor tillid. Så lad os holde fast i vore to løfter, i dag og de kommende dage.

 

Vi vil slutte med et ord, som på en skøn måde supplerer vore to løfter om den handlende Gud:

 

”Gud er ikke et menneske, at han skulle lyve, et menneskebarn, at han skulle angre; mon han siger noget UDEN AT GØRE DET, mon han taler uden at fuldbyrde det? 4. Mos.23,19.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
God on the Mountain

Med Lynda Randle 

 

Life is easy when you're up on the mountain
And you've got peace of mind like you've never known.
But then things change and you're down in the valley.
Don't lose faith for you're never alone.

For the God on the mountain is still God in the valley.
When things go wrong, He'll make it right.
And the God of the good times
is still God in the bad times.
The God of the day is still God in the night.

You talk of faith when you're up on the mountain.
Oh but the talk comes easy when life's at its best.
But it's down in the valley of trials and temptation
That's when faith is really put to the test.

For the God on the mountain is still God in the valley.
When things go wrong, He'll make it right.
And the God of the good times
is still God in the bad times.
The God of the day is still God in the night.

For the God on the mountain is still God in the valley.
When things go wrong, He'll make it right.
And the God of the good times
is still God in the bad times.
The God of the day is still God in the night.
The God of the day is still God in the night.
 
  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002