FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
3. september

Større og bedre


 

Lukas kap. 24 vers 25:

»Hvor er i tungnemme!« udbrød Jesus. »Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har forudsagt?

 

Vi må lære, at tænke stort. Vi vil i vores resterende tid på denne jord – kunne komme til, at se - og gøre større ting, end vi i vores vildeste fantasi - havde forestillet os.

Johannes kap. 1 vers 50-51
og Johannes kap. 14 vers 12:

»Du skal komme til at se større ting end det. Det siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og Menneskesønnen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen.«

 

Måske føler du dig lige p.t. glemt af Gud. Du føler dig måske overset i din kaldelse og sat ud på sidelinjen. Men der er et tidspunkt i alles liv, hvor Gud kalder os ved navn - og siger: "Nu"! Nu er det din tid.

Gud søger efter mennesker, som han kan forvente, ikke vil puste sig op - og blive selvhævdende – når han lader en salvelse komme ind over deres liv. Det Gud søger efter, er mennesker, som vil adlyde ham, uanset om det kører på skinner – eller når det er svært med udfordringer.

Gud har længe været i gang med, at forme mennesker på en måde, så deres ydmyghed ikke forsvinder, når de mirakuløse gerninger begynder at ske. Ved sin almægtige kraft, vil Gud sætte gang i alt, som han har udrustet os - til at gøre.

Vi, du og jeg - er nutidens disciple - og den af Jesus givne autoritet - er stadig gældende. Åndelig autoritet - går ud på, at handle profetisk i Guds navn. Gud har udrustet os med sin autoritet. Lukas kap. 10 vers 19-20:


Jeg har givet jer magt til at træde på ‘slanger’ og ‘skorpioner’ – ja, magt over hele fjendens hær – og han vil ikke kunne skade jer. Men det afgørende er ikke, at de onde ånder adlyder jer. Nej, glæd jer hellere over, at jeres navne er indskrevet i Himlen.


Vi skal fokusere på, at få den rette form for tro. Selv den mindste mængde af tro, vil være rigeligt til, at udrette de største mirakler. Lukas kap. 10 vers 17:


Da de 70 disciple vendte tilbage, fortalte de glædestrålende: »Herre, selv de onde ånder adlyder os, når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig.«


Gud vil, at vi om muligt - skal virke sammen med en bror eller en søster i Herren. Det er bedst, når man er to, der kan supplere hinanden. Dette kan også sagtens, lade sig gøre telefonisk. Når vi virker og beder - sammen med en anden kristen, så byder Gud på et væld af muligheder. Mattæus kap. 18 vers 19 og Mattæus kap. 28 vers 20:

Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"


Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dk
Forslag til lovsang: "Holy Spirit, I thirst for You"

Med Oslo Gospel Choir - samt derunder samt cover version med Céleste Daher