FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
3. juni

I verden har I trængsel


 

Johs. 16,33: ”Dette har jeg sagt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”

 

Det er altid belærende at lægge mærke til de sidste ord et menneske får sagt, før det skal dø. Som regel er det meget vigtigt, noget af det bedste, som kommer op til overfladen. Jeg har flere gange fået lov til at lytte til et menneske, som vidste, at nu var det på det sidste. Og de fleste ord, som blev sagt i den forbindelse, husker jeg som særdeles opmuntrende. Nogle af ordene var direkte profetiske, og det takker jeg Gud for.

 

I ovennævnte bibelvers får vi den allersidste hilsen fra Jesus til disciplene. Både kapitel 14, 15 og 16 handler om hans afskedsord, og de er altid nyttige at standse op ved, for de fortæller om det, Jesus absolut vil have sagt.

 

I den foregående tekst understreger Jesus Helligåndens nærvær og bønnens store betydning. Gud ønsker at give os så meget, men han har gjort sig afhængig af bøn. Vi må blot bede og hvile i, at bønnesvaret kommer i den time, Gud har bestemt sig for.

 

I bibelverset til Dagens Ord Andagten får vi at vide, at vi får trængsel, men vi skal ikke fortvivle, for Gud har overvundet verden. Den trængsel og modgang vi får, er i grunden et godt barometer på, om vi følger Jesus eller verden. Hvis vi følger verden, vil verden ikke have noget imod os. Men hvis vi følger Jesus som en sand discipel, får vi en masse bøvl og besvær.

 

Men heldigvis har Jesus overvundet verden. Han har sejret, og den sejr skal vi holde fast i. Hvis den onde gider at bruge krudt på os, så er det, fordi vi er til fare for hans positioner. Hans afmagt er derimod korsets kraft, blodets kraft og Guds Ånds kraft, som er udsprunget af en oprigtig tro på Guds ord.

 

Derfor gælder det om at holde fast i Guds planer, for Guds planer og vilje kan ingen Djævel sætte sig op imod. Man kan forhale Guds planer, (tænk blot på Kong Faraos stikken kæp i hjulet på Moses’ planer) men aldrig sætte dem ud af kraft. Heller ikke noget menneske kan hindre Guds planer, for Guds planer og ord vejer altid tungere end noget som helst menneskeord.

 

Gud er altid for os, så hvem kan være imod os, spørger Paulus rigtigt i Rom. 8,31. Vi har hele Guds bevågenhed, modsat verdens børn, der har hele verdens bevågenhed. Tænk blot på skuespillerverdenens altdominerende rolle i dag – de fylder alt for meget i medierne.

 

Men vi har Guds kærlighed, som er ubetinget og ubegrænset, fordi han elsker os, som vi er, og ikke som vi burde være. Det er vort faste og fantastiske udgangspunkt

 

Bøn.

Herre, giv os blik for de muligheder,

du ved troen lægger for vore fødder.

Du har jo overvundet verden.

Alting er dit kongedømme underlagt.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Se, nu stiger solen af havets skød

Morgensalme med Lene Siel. Tekst: Jakob Knudsen, 1891, 

 

 

1. Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød,
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst.

2. Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

3. Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjæleve,
blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske!
4. O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
moder, søster, elskte, min kærlighed!

5. Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud -
o, du milde Fader, min skaber, Gud!

6. Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav.
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

7. Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly!
O, for sejersjubel, for salig lyst:
lyset stander stille på livets kyst!
  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002