FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord - Andagter
29. november


* Adventssøndag * 1. søndag i advent *


 

I dag er vi nået til 1. søndag i advent, som er indledningen til en dejlig tid med lys og farver og ikke mindst forventning. Vi ser frem til julen, vi forbereder os til julen og håber på nogle gode dage op til jul, hvor vi kan forberede sind og tanker på, at evangeliet er lige nyt hvert år.

 

Adventstiden er både en glædens og en taknemmelighedens tid. Vi kan glæde os over evangeliets storhed - og takke for gode kår - og almindelige hverdage, som alt sammen er gode gaver.

 

Adventstiden er en gammel kristen tradition. Meningen med advent var, at man i denne periode skulle forberede sig åndeligt til juleevangeliets budskab om herrens komme, at fejre Jesu Kristi fødselsdag.

 

Advent -  "Adventus Domini" som betyder "Herrens komme", er de fire søndage der er i tiden før den 25. december.En stor glæde


 

Galaterne kap. 4 vers 4-7:

 

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving.


En mand sad en dag i adventstiden - overfor et par børn ved middagsbordet. For at få en god snak i gang - spurgte han drengen, der var 6 år gammel, om han vidste, hvad der skulle ske i december måned. ”Da er der jul”, svarede drengen hurtigt, men lige så hurtigt svarede pigen på 4 år: ”Hvad med Jesu fødselsdag? Den må vi da ikke glemme.”

 

Godt svaret. Et godt eksempel på et rent barnesind! Det er ikke kun jul med julenisser, julemænd og julesne. Det er jo så sandelig – først og fremmest - Jesu fødselsdag - og den - må vi ikke gå glip af. Manden smilede rigtig meget - over pigens bemærkning. Det var befriende, at høre, hvor bevidst pigen var - om december måneds vigtigste begivenhed.

 

Vi må glæde os over, at julebudskabet er en virkelighed, som overgår alt andet. De kendte ord fra juleevangeliet skal igen lyde over hele verden, Lukas kap. 2 vers 10:


Englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:


Lad os virkelig - glæde os over denne virkelighed. Det skete jo virkeligt, så sandt - som der er en Almægtig Gud, der styrer alt. Det fortæller os, at juleevangeliet har substans. Jesus blev født i en stald, voksede op, blev tømrer og fuldførte slutteligt - en fantastisk frelsergerning - efter faderens vilje.

 

Vi må være taknemlige over, at vi lever i et frit land, hvor evangeliet kan lyde i hver en by. Vi må udnytte vore muligheder - hver dag, så evangeliet kan få lov til, at berøre menneskehjerter.

 

”Der er såvel såtid – som høsttid i øjeblikket!” Vi må, så vidt vi formår, bringe evangeliet videre - til flest mulig mennesker – også det jødiske folk. Jesus var jo selv jøde. Han ynkedes over de jødiske skarer – og beder om, at de må blive sønderbrudt - og lade sig frelse.

 

Der er såvel såtid – som høsttid - i øjeblikket! Måtte denne kendsgerning øve sin gerning - i os alle, så vi ser efter muligheder - og vover pelsen. Søren Kierkegaard sagde: ”At vove – er, at miste fodfæste for et øjeblik! Ikke at vove – er, at miste sig selv.”
 

Lev for Jesus! Det er livet,

Intet bedre liv jeg ved.

Lær den bedste ven at give

Hjertets bedste kærlighed.

                                Lina SandellAdventssang

Tekst, melodi og sang af Signe Walsøe
fra CD'en "Jul med Signe" der udkom i 1998