FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
27. september


Mulighedernes land


 

Bøn:

Herre, giv os blik for de muligheder,

du ved troen lægger for vore fødder

– og hjælp os til at handle på det.

                                         Amen

 

5. Mos. 1,21: ”Se, Herren din Gud har lagt landet åbent foran dig. Drag nu op og tag det i besiddelse, sådan som Herren, dine fædres Gud, har befalet dig. Vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme.”

 

Disse positive ord blev sagt til det israelitiske folk af Moses. Gud havde vist vejen for Moses, som gav beskeden videre til folket.

 

Men folket var ikke parat til at indtage det nye land. For at give folket mod til det sender Moses 12 spejdere ind i landet i håb om, at de kan tilskynde folket til at tage de nødvendige skridt.

 

Spejderne tager af sted og opholder sig i fyrre dage i det fremmede land. De ser det samme, men deres konklusion bliver vidt forskellige. Det kan vi læse nærmere om i 2. Mos. kap. 13, som burde hedde TROENS ABC. For i dette kapitel læser vi om, hvordan troen kan tænde hjerter i brand, men også hvordan muligheder ender med de spildte muligheders forfærdelige tragedie.

 

Da spejderne kommer tilbage til Moses og skal aflægge rapport, siger de ti spejdere samstemmende: ”Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Alle de folk, vi så i landet, var umådelig store. Ja, vi så Anak-sønnerne, som hører til kæmperne. Vi var blot som græshopper i deres og vore egne øjne. Vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi.”

 

De to spejdere, Josua og Caleb, har en helt anden holdning til tingene. De har også set de befæstede byer og de kæmpestore krigere, men troen på, at det kan lade sig gøre brænder i dem. De siger med én mund: ”Lad os drage op og erobre landet, for det kan vi sagtens”.

 

De havde set landet som mulighedernes land og blev selv mulighedstænkere, hvorimod de andre forblev umulighedstænkere og derved høstede ”forspildte muligheder”.

 

Situationen på grænsen til ”det forjættede land” er spændt. Ti spejderes negative udmelding møder to spejderes positive udmelding. Ordene fyger gennem luften. Josua og Caleb står fast på deres udmelding, at det kan lade sig gøre at indtage det lovede land, for Gud er med dem.

 

Desværre råber de ti spejdere højest, og det hele ender med, at ingen tager af sted til det land, som Gud havde lovet dem. I stedet for at indtage landet med Guds hjælp, må hele skaren vandre 40 år i ørkenen. Og straffen for skepsis og vantro bliver udelukkelse fra landet. Det er kun Josua og Caleb, der får lov til at betræde landet med mælk og honning, fordi de var helt og fuldt med Herren.

 

Situationen ved Det forjættede Land bør tale til os alle. Hvad gør vi, når Gud rækker muligheder hen til os? Bliver vi tændt af mulighederne eller lader vi blot stå til, så mulighederne får lov til at passere og bliver forvandlet til ”de forspildte muligheder”.

 

Bøn:

Herre, vi takker dig for de muligheder,

som du lægger for vore fødder.

Hjælp os til at være vågne,

så vi ser dine muligheder og realiserer dem.

Tilgiv os de gange hvor dine muligheder

på grund af frygt og vantro - blev til forspildte muligheder.

                                                                                          Amen.

 


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk"Välsignelsen" og "Det sanne lys"

- med Carola Häggkvist, Sverige - og "det Sanne Lys" er med og af Børud Gjengen, Norge


 

 

 


 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002