FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
27. november

Fokuser på målet


 

Filipperne kap. 3 vers 14-15:

Jeg løber frem mod målet for at kunne modtage den himmelske sejrskrans, som Gud har kaldet os til gennem Jesus Kristus. Lad nu alle os, som er nået til åndelig modenhed, have samme indstilling.

 

Det haster. Tiden er kort. Herren kommer snart igen. De næste uger i tiden før jul - er den tid, hvor det måske er nemmest, at fortælle om Sandheden, livet og vejen.

 

Paulus var af samme opfattelse. Vi må have et mål for øje - og så følge det med Guds hjælp, vel vidende, at troen ikke kommer fra vores hjerte, men fra Guds hjerte. Det var jo Gud, der udtalte troens ord: ”Frygt ikke, tro kun!”

 

Vi må alle - i vores vingårdshjørne - vide, at Gud kender os, enhver tanke, negativ som positiv - er kendt af ham. Han kender vores inderste bøn, vores dybeste nød, den inderste længsel - og vores ængstelse.

 

Han kender vores vision, som ingen andre kender den. Gud skjuler sig ikke for os. I den dybeste nød er han nær ved os - for, at give os et kærlighedens brusebad. Det var derfor han har talt til os gennem sin søn - og givet os den største gave - et menneske nogensinde kan få. Dette er jo også den grundlæggende årsag til, at vi fejrer julen!

 

MEN der er millioner af mennesker, der fejrer julen, uden at være bevidst om julens evangelium - det glade budskab om, at vor Frelser Jesus blev født - og stadig lever. Dem må vi hjælpe!

 

Jesus skænkede (og skænker) os med sit forsoningsoffer en grænseoverskridende kærlighed, der ønsker det allerbedste - for sine forløste. Uden kærlighed er alt andet intet. Det må vi holde fast i. Gud var ikke stum. Han talte sit ord midt ind i vores hverdag.

 

Midt i denne opsøgende og omsluttende kærlighed fra Guds side, må vi holde fast i vore trosmål, for det, som Gud har lagt ned i vore hjerter, det kan han også gennemføre. Vi er alt for tilbøjelige som kristne - til, at hugge en hæl og klippe en tå, når vi hører andre udtale sig - om vore trosmål.

 

Hold dig dine trosmål for øje - og lad ingen andre flytte dig – så meget som et hårsbredde - fra dit oprindelige trosmål. Ved at flytte sig, så begrænser man vores ubegrænsede Gud. Gud handler på den uforfærdede tro, den tro, der handler ud fra det gode ord, som han selv har lagt ned i hjertet i den enkelte af os. Det kan f.eks være et bibelord, man har fået flere gange. Netop dette - kan være Guds måde, at tale højt på.

 

Man må følge sit hjerte, man må følge sin overbevisning. Lad os i disse dage fokusere målrettet på mulighederne i, at nå flest mulig mennesker - i tiden op til jul. Henvis f.eks. til Dagens Ord Andagt hjemmesiden.

 

Både nu og efter jul - vil dette lille såkorn ligge i hukommelsen - og er måske, det næste vigtige skridt til at forstå frelsesbudskabet. Det bliver lidt nemmere for den enkelte, at nå frem til Guds frelse. Støt gerne med forbøn denne vigtige internetmission, at mennesker må besøge Dagens Ord Andagt hjemmesiden - eller andre kristne hjemmesider - med åbne hjerter.

 

Kom sandheds ånd, og led du mig

på sandheds veje rettelig,

at aldrig jeg fra troens grund

et hårsbred viger nogen stund!

 

Det er trosstyrkende og befriende, at læse om Jokobed (Moses' mor) og Moses, som begge var målrettet i deres tro. De frygtede ikke den tids verdensmagt, Farao, men forfulgte uanfægtet deres mål. Jokobed lavede en sivkurv og skubbede uforfærdet kurven ud på floden, overbevist om, at Gud ville tage over, (troen kommer jo også fra Guds hjerte), hvad han jo også gjorde.

 

Og ... Moses gik igen og igen til kongen, fordi Gud havde sagt, at folket skulle ud i ørkenen og tilbede den sande Gud. Til sidst tog Gud over. Moses gik med sit folk igennem Det Røde Hav.

 

Hav trosmålet for øje. Udvid dit kald. At udvide sit kald betyder, at INDSKRÆNKE sig til det, som man er KALDET til.

Alt for mange har svinkeærinder i egen kraft – og så mister de trosmålet.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"


Jeg vil ophøje dit navn


 

 

 

Jeg vil ophøje dit navn
Det er godt at prise dig
Du er glæden i mit liv
Tænk at jeg må kaldes din
Du kom fra himlen herned
Du gav dig selv
På et kors i vores sted
Du tog min gæld
Ned i graven blev du lagt
Men du brød den ondes magt
Jeg vil prise dig min gud
   


Støt gerne

Dagens Ord Andagt Internetmission

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

Reg. nr. 1551 kontonr. 478 348 2738
eller
MOBILE PAY telefon 3042 5207