FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
26. november

Om at bære sit kors


 

Matt.10,38: ”Den, som ikke tager sit kors op og følger efter mig, er mig ikke værd.”

 

Disse alvorlige og vedkommende ord er sagt af Jesus i forbindelse med udvælgelsen af sine disciple. Selv vidste han, hvad han snakkede om, for senere skulle han bære det tungeste kors, der nogensinde er båret på denne jord. Han skulle bære al forsmædelse og spot men tillige det kors, han selv skulle hænges op på. Da dæmonerne for alvor rasede over, at sandheden var samlet i én person, blev Jesus ”trukket igennem mudderet”, men han holdt stand.

 

Sandheden kan ikke holdes nede, den vil altid frigøre sig som proppen og søge opad. Jesus udholdt skammen og pinslerne for vores skyld, ”han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.”

 

Også vi andre må bære på kors. Det kan være noget selvforskyldt, men også noget, som bliver os påtvungent udefra. Nogle mennesker må bære tunge kors i livet, andre lettere, men Gud ønsker i det alt sammen, at give kraft, mod og vilje til netop at bære det kors, som bliver den enkelte tildelt. Derfor kan Jesus også sige: ”Kom hid til mig alle I, som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile.”

 

Se, det er en indbydelse, vi må tage imod hver dag, og vi vil opdage, at der er valuta bag ordene. Jesus kan give hvile for trætte tanker som ingen anden.

 

En mand sagde engang til en livstræt person: ”Ethvert kors i dit liv kan Gud forvandle til en herlig opstandelse”. Det var opmuntrende ord. Ligesom Gud, himlens og jordens skaber, forvandlede Kristi kors til en herlig opstandelse, sådan kan Gud også forvandle vore kors til en herlig opstandelse, til en herlig velsignelse.

 

Jo, ham, der kunne forvandle vand til vin, han kan også forvandle vore vanskeligheder til velsignelser. Vi skal blot sørge for at være i tæt forbindelse med sandhedens mester og ”ydmyge os under Guds vældige hånd, så skal han ophøje os, når tiden er inde”. 1. Pet.5,6, ja, ét af de vigtigste discipelvers, vi har i Bibelen.

 

Tab ikke modet du kære,

for så er det dyreste tabt!

Gud har en lektie at lære

hvert menneskebarn, han har skabt.

 

Vi skal kun bie og bede

og bede og bie på ny.

Solen er allerlængst nede,

når dagen begynder at gry.

 

Korset, som tynged' din nakke,

kan blive din rigeste sang,

da kan det ske, du vil takke

for det, som du græd for engang.

                                Svend Rehling


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkMy life is in you Lord

Praise og worship sang from fra albummet "Shout to the Lord"