FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
24. november

Et beskyttelses pas


 

Ordsprogene kap. 24 vers 11-12:

Red dem, der er på vej til døden, frels dem, inden det er for sent. Sig ikke, at du intet vidste om det, for Gud kender dine tanker. Han, som vogter din sjæl, ved det hele, og gengælder enhver efter deres gerninger.

 

Nævnte bibelvers - er en stærk opfordring til, at lede folk bort fra fortabelsens vej - og ind på frelsens vej. Det har været kristendommens kendemærke igennem generationer. Mange hørte kaldet og drog ud i verden for, at pege på de evige boliger, som Kristus har gjort rede for enhver, som tror. I kølvandet på alle disse pionérer opstod missionsselskaber, som stadig virker for evangeliets fremme.

 

”Red dem, frels dem” står der i bibelverset. Det gælder jo i første række for dem, der er på vej mod fortabelse, fordi de ubevidst eller bevidst har vendt ryggen til evangeliet. Men det gælder i allerhøjeste grad også de mennesker, som under diktaturer, bliver forfulgt og dømt til undergang.

 

For nogle år siden viste DR TV - en halvdokumentarisk udsendelse - om svenskeren, Raoul Wallenberg, der drog af sted for at redde jøder i Europa under Hitler-regimet. Han brugte al sin energi og indflydelse for at befri jøder fra udryddelse. Gribende var det at se, hvordan han satte alt til side for, at redde så mange som muligt.

 

”Jeg redder alle dem, jeg kan,” sagde han. Han fik udstedt og godkendt et beskyttelsespas, så enhver jøde, der kom i besiddelse af et sådant, kom under den svenske konges beskyttelse.

 

Engang hørte Wallenberg, at hundreder jøder var blevet sendt ud på en dødsmarch, som ingen havde udsigt til at overleve. Han opsøgte ”dødsmarchen” og kørte tæt forbi. Udpinte og bange jøder kiggede ind gennem ruden. ”Skal vi standse”, spurgte chaufføren, ”Nej”, svarede Wallenberg, ”vi kører videre og standser ved stationen.”

 

Da jøderne ankom til stationen fik Wallenberg travlt. ”Tag disse pas her - og del dem ud, hurtigt!”, sagde han ivrigt til sin chauffør. Sammen delte de beskyttelsespas ud blandt de forkomne jøder. Wallenberg råbte ud over skarerne: ”Her, tag et pas, det yder fuld beskyttelse, - I er fuldt beskyttet af den svenske konge.” Mange tog imod passene og blev på et øjeblik gjort til svenske statsborgere. Redningsaktionen lykkedes. Endnu en flok blandt tusinder andre - undgik tilintetgørelseslejrene, takket være Wallenbergs glød og beskyttelsespas.

 

En person, der respekterede Wallenbergs indsats, sagde til ham: ”Nazisternes største sejr var at overbevise jøderne om, at de var fortabte. Du har ændret indstillingen.”

 

Wallenbergs redningsaktion er prisværdig - og er ud over at være et stærkt humanistisk hjælpearbejde - et stærkt billede på den redningsaktion, vi alle er sat ind i. Vi er også tæt på ”dødsmarcher”, på mennesker, der er på vej mod fortabelsen.

 

Vi behøver ikke selv, at fabrikere et pas, så folk kan blive frelst. Passet er nemlig allerede udstedt - og godkendt af den himmelske autoritet. Passet hedder ”Jesu blod” og yder fuld beskyttelse på den store dag, hvor regnskabet skal gøres op.

 

Følgende drøm, som Gert Grube havde for tid tilbage, kan understrege alvoren i dette:

 

Jeg befandt mig i ”de dødes rige”, hvor jeg så konturerne af kendte mennesker. Jeg blev klar over, at jeg kunne bevæge mig frit omkring - og stadig havde alt i behold. Pludselig så jeg ”Jesu-navnet” og ”blodet”. En skikkelse henvendte sig til mig - og sagde, at han ikke havde været klar over, at Jesu blod og Jesu navn - var adgangstegnet. Han og nogle andre glider ud i fortabelsen.Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"Min frelser, jeg synger om

Niels Peter Finne
med en af perlerne fra den kristne sangskat
Støt gerne

Dagens Ord Andagt Internetmission

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

Reg. nr. 1551 kontonr. 478 348 2738
eller
MOBILE PAY telefon 3042 5207