FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
23. juli

Der bliver bedt for dig!


 

Rom. 8,34: ”Kristus er den som er død, ja meget mere: som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, som også går i forbøn for os.

 

Herlige ord vi her har fra Paulus' hånd. Jesus, Guds egen søn, beder for os i sin himmel. Han er ikke en fjern Gud, der uinteresseret fra sin tronstol sidder og kigger ned på den menneskefyldte planet, jorden. Nej, hans kærlighed gløder stadig, og der hvor kærlighed er, der vil ord formes til bøn, for som der står i det gl. Testamente Es.49,16: ”Se i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje”. Det vil sige, at den evige pagt, blodets pagt, er tegnet i Jesu hænder, og han har altid vort liv ”i kikkerten”, ikke for at dømme, men for at frelse og opmuntre. Han er ikke optaget af fortidens fald, men derimod af fremtidens kald.

 

I Jesus har vi en trofast forbeder. Han har prøvet bønnens kamp. Han har bevist, at der er valuta bag ordene: Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer.

 

Hele nætter og hele morgener var Jesus i bøn til Gud for at frelse mennesker. Gud hørte ham og lod ham til sidst opstå fra de døde og gav ham al magten i himlen og på jorden. Nu sidder han ved Faderens højre hånd og beder for dig og mig; også i dette øjeblik, hvor livets storme synes at presse vort ansigt mod mismodets afgrund.

 

Han kender vor situation, for han har selv prøvet ensomhed, svigt, fristelse og lidelse. ”For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han komme dem til hjælp, som fristes. Hebr. 2,18.

 

Derfor kan han frimodigt sige med David: ”Kast din byrde på Herren, så sørger han for dig, den retfærdige lader han ikke i evighed rokkes.” Det er vort store privilegium, at vi må kaste alle vore problemer over på ham, og så vide, at han med sin forbøn vil tage det ene problem op efter det andet.

 

Vi må betro ham vore problemer, og vi vil erfare sandheden i følgende ord: ”Gud har planer for med os, og ikke problemer.” Vi må midt i vor situation tro ham for det umulige. Han har jo gentagne gange opfordret sine disciple til at tro det umulige. ”Alt er muligt for den, der tror” Mark. 9,23. ”Alle ting er mulige for Gud” Mark.10,27. ”Det, der er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud.” Luk.18,27.

 

”Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever, SÅ HAN KAN GÅ I FORBØN FOR DEM.” Hebr.7,25. 
For Himlens trone

med Sola Gratia bandMANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002