FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
22. marts

Kongeord vejer tungere end menneskeord


 

Ords. 4,20-22: ”Mærk dig, min søn, mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme.”

 

I gamle dage, i enevældens tid, havde kongens ord magt. Kongens ord vejede virkelig tungere end menneskeord. Vi har eksemplet med bondens frigørelse, som er én af de vigtigste begivenheder i Danmarks historie. Bønderne havde i alt for lang tid været stavnsbundet og det satte udviklingen i stå, men fremsynede mænd gik til kongen og foreslog en radikal lovændring, så bønderne kunne flytte ud fra sognet og tage nye initiativer. Det ville betyde fremskridt og forbedring over hele landet.

 

Kongen tilsluttede sig idéen og ophævede i 1788 de snæversynede foranstaltninger. Til minde om alt det nye rejstes Frihedsstøtten lidt uden for Vesterport i København.

 

Frihedsstøtten blev smykket af de bedste danske kunstnere med fire statuer, tapperheden, fædrelandskærligheden, bondefliden og troskaben. I dens indskrift står der bl.a.:

 

Kongen bød: Stavsbåndet skal ophøre, landbolovene gives orden og kraft, at den frie bonde kan vorde kæk og oplyst, flittig og god, hæderlig borger, lykkelig.”

 

Jo, Kongen bød. Kongens ord havde vægt, og nu forstod den oversete bonde, at nye tider var på vej. Selv om herremanden og andre var af en anden mening, måtte man bøje sig for kongens ord.

 

Jeg synes, det er et herligt billede på det, som vi finder i bibelverset til Dagens Ord Andagten, at pege på den frihed, som blev givet i Jesus Kristus. Kongen bød, at nu skulle vi ikke mere trælle under synden, men leve under frihedens fuldkomne lov. Kongen havde talt så stærkt og eftertrykkeligt ved at sende sin søn til jorden for at indføre frihed i liv såvel som i død, at ingen skulle være i tvivl om, hvad han mente.

 

Godt, at kongen ord har magt, også i dag og at de vejer tungere end hvilket som helst menneskeord. Det må vi mærke os, når menneskeord næsten kan fratage os det, som vi har fået fra Gud. Bibelens profeter forstod det. Abraham stolede mere på Guds ord end ord fra mennesker. Mange havde nok undervejs givet ham besked om den håbløse situation, han befandt sig i: 100 år og endnu ikke en arving til at føre slægten videre, men i tro på Guds stærke løfte holdt han ud, og da tiden var inde, gik kongeordene i opfyldelse.

 

Vi kan også lige tage Moses foran det røde Hav. Der mødte ham utvivlsomt et hav af meninger om den håbløse situation, de befandt sig i: Alle flugtveje var jo lukkede. Men Moses holdt fast ved kongeordene om at løfte staven og blev ikke gjort til skamme. Ja, vi kan fortsætte. Læs selv hele troskapitlet i Hebræerbrevets kapitel 11 og du vil få indblik i kongeordenes konsekvenser.

 

Vi må også øve os i at tro på kongeordene, mere end nogensinde før, fordi så mange menneskemeninger melder sig i koret. Da er det godt at vide, at ”Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene.” 1. Kor. 1,25.

 

Et Guds ord i hjerte og mund vejer tungere end alle andre ord. Find selv et par gode ord i Bibelen og lad dem være dine stave i din åndelige stavvandring, så vil du til sidst nå målet.

 

Jeg har fundet to. Dem giver jeg hermed videre.

1) Gud står ved den fattiges højre for at fri ham fra dem, der dømmer hans sjæl. Salme 109,31

2) Ikke ét af alle de gode ord, Herren havde talt til Israels hus, faldt til jorden; alle sammen gik de i opfyldelse. Josua 21,45

SE, DET ER KONGEORD


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkBreathe

med Michael W. SmithService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002