FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
21. april


Nærvær med Gud


 

1. Kong. 18,36: ”Herre. lad det kendes i dag.”

 

Elias

Profeten Elias kendte også bønnens hemmelighed. Han stod engang over for 450 Ba´alsprofeter, som udfordrede ham på Karmels bjerg. Elias bad en kort bøn: Herre, lad det kendes i dag, at du er Gud, og jeg din tjener, og at jeg har gjort alt dette på dit ord! Hør mig, Herre, hør mig, for at dette folk må kende, at du Herre er Gud, og at du atter drager deres hjerter til dig!” Gud svarede Elias ved at lade ild fare ned på alteret og antænde det.

 

Én enkelt mands bøn var nok, for bøn gør en forskel. Der står i øvrigt om Elias: “Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne; og det regnede ikke over landet i tre og et halvt år. Og han bad på ny, og himmelen gav regn, og jorden lod sin afgrøde spire frem.” Jakob 5,17 -18. I sandhed: En mands bøn var nok.

 

Jabes

Jabes, en ikke så kendt bibelsk skikkelse, fik bedt en lille bøn med en stor rækkevidde. Bønnen lød: “Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte.”  En kort og præcis bøn, som Gud hørte og besvarede. 2. Krøn. 4,10.

 

Josafat

Kong Josafat var også en bønnens mand. Han sluttede sin bøn med at sige: “Vi er afmægtige over for denne vældige menneskemængde, som kommer over os; vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vore øjne er vendt mod dig!” 2. Krøn.20.12. Og svaret kom prompte: “Frygt ikke og forfærdes ikke for denne vældige menneskemængde, for kampen er ikke jeres, men Guds... Frygt ikke og forfærdes ikke, men drag i morgen imod dem, og Herren vil være med jer.” 2. Krøn.18, 15 og 17. Og Gud var med Josafat. Igen var én mands bønner nok, for Gud var dér.

 

Ezekias

Endnu et eksempel er kong Ezekias, som bad om beskyttelse af Jerusalem, der var omringet af en hær på 185.000 mænd. Han bad: “Bøj nu dit øre, Herre, og lyt, åbn dine øjne Herre og se! Læg mærke til de ord, Sankerib har sendt mig for at spotte den levende Gud! - Frels os nu Herre vor Gud, af hans hånd, så alle jordens riger kan kende, at du, Herre, alene er Gud.” Gud hørte bønnen og sendte blot én engel af sted. En engel var nok. Hele hæren på 185.000 soldater lå næste dag døde.

 

Daniel

For profeten Daniel var bønnen en livsstil. Han bad i løve- kulen. Han bad for sine venner i den gloende ovn, og han bad for sit land. I Daniel kap. 9 står Daniels berømte bøn, hvor han tager sit lands vantro og synd ind over sig. Efter at have bekendt egne og folkets synder, slutter han sit nødråb med ordene: “Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lån øre og grib uden tøven ind for din egen skyld, min Gud, for dit navn er nævnet over din by og dit folk!” Og så står det så befriende: “Mens jeg endnu bad, kom manden Gabriel, hastigt flyvende nær hen til mig og sagde: Straks da du begyndte at bede, udgik et ord og jeg er kommet for at kundgøre dig det; for du er højt elsket; så mærk dig ordet og agt på åbenbaringen.” Gud hører bøn, for “En retfærdigs bøn har en mægtig virkende kraft”. Jak.5,16. Jo, én mands bøn er nok. Én kvindes bøn er nok.

 


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkSave Your Life

Med og af Newsboys


 

 

 

Dear friend, you been trying again
Doing whatever it takes to fit in
Falling, for the lies of the world
You tell me you’d pay anything
just to not hurt
What you want, I ain’t got
What I have, can’t be bought

There’s something better I can give
If you surrender you will live
Just gotta taste and, see it’s good
I’d make you see it if I could
It's gonna save your life
It's gonna save your life

Dear friend, I’d be lying to you
If I told you this road that we travel
would be smooth
Sometimes, you just wanna give up
Trying and trying,
but nothing is ever enough
Chasing things, but what for, (what for?)
you’ve seen it all but want more

There’s something better I can give
If you surrender you will live
Just gotta taste and, see it’s good
I’d make you see it if I could
Gonna save your life
Gonna save your life

I can see now you want this
And you know that you need this
Get away from the darkness
Get away from the darkness
I can see now you want this
And you know that you need this
Get away from the darkness
Gotta know who Christ is

There’s something better I can give
If you surrender you will live
Just gotta taste and, see it’s good
I’d make you see it if I could

It’s gonna save your life
(It doesn’t matter with this life)
It’s gonna save your life
(There's nothing better in this life, oh)
It’s gonna save your life
(There's nothing better in this life)
It’s gonna save your life
(It doesn’t matter with this life)
It’s gonna, it’s gonna save your life
   

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002