FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
21. november

Guds tanker


 

Esajas kap. 55 vers 8:

For mine tanker er ej jeres, og jeres veje ej mine, lyder det fra Herren; nej, som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres.”

 

Det er værd at standse op ved verset hos Esajas, for det har så meget at sige os i dag, hvor så mange nedbrydende tanker kan fylde os og nogle gange trække os rundt i manegen, så vi bliver helt opgivende.

 

Verset fortæller os, at vi må foretage en flytning af vore egne tanker, så Guds tanker bliver dominerende under alle forhold.

 

Umiddelbart, så lyder dette lettere sagt end gjort, for sygdom og andre dårligdomme - kan tappe os - for al energi, så Guds tanker bliver fortrængt af mismod. Men da gælder det netop om, at holde fast i, at Guds tanker, som er højere end vores, kan forvandle mismod - til håb og fornyet tro.

 

Lad os derfor, i relation til ovennævnte, kigge på et opmuntrende vers af Grundtvig:

 

Thi når vor sjæl er i Guds hånd,

Guds ord i mund og hjerte,

da brister for os alle bånd,

som pine kan og smerte,

da åbner sig, som aldrig før,

Guds-rigets port, Guds-husets dør

og livets kilder alle.

                          3. vers af ”Han, som har hjulpet hidindtil”

 

Jo, Gud ord kan forløse, opmuntre og forvandle, netop fordi ordet kommer fra Guds hjerte. Hvad han har sagt, det står ved magt.

 

Afslutningsvis nævnes herunder - nogle af Guds tanker, som gang på gang kan løfte os op - og give nyt mod - og nyt håb, ja, en fornyet tro på, at Gud kan ændre tingene, netop fordi han er Gud.

 

Salmerne kap. 116 vers 7: ”Vend tilbage min sjæl til din ro, for Herren har gjort vel imod dig.

Esajas kap. 54 vers,10: ”Om bjergene viger, om højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig, min fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din forbarmer.”

Esajas kap. 41 vers 13: ”Jeg er Herren din Gud, jeg griber din hånd og siger til dig, frygt kun ikke, jeg er din hjælper.”

 

Lær mig at kende dine tanker

og øves i at tænke dem:

og når i angst mit hjerte banker,

da må du kalde modet frem.

Når jeg har tænkt mig træt til døden,

sig så, hvad du har tænkt, o Gud!

Da kan jeg se, at morgenrøden

bag tvivl og smerte vælder ud.

                          2. vers af ”Lær mig at kende dine veje”


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Zions blomst

Sangen er skrevet af Torben Støjberg Callesen. Findes på "Lovsang live" fra SommerOase ´08


 

 

En spire voksed' frem af ørknens
nådesløse sand
En skikkelse helt uden pragt
foragtet af hver mand
Kendt med sygdom,
kendt med smerte
hånet og forhadt
Mishandlet, plaget og forladt
helt ind i dødens nat.

Man gennemborede hans lemmer
slagtet som et lam
Han åbned' ikke munden
mens man slog og piskede ham
Blandt røvere fik han sit kors
blandt rige dog sin grav
Men hvem ku' vide, staklen der
ku' bryde dødens arv

Aldrig før har denne jord
set et menneske så stort
Uden krone uden pragt
dog universet i sin magt

Den dag blev helveds' vælde knust
Han åbned' himmelen
Den mand som verden kasted' bort
var Guds enbårne søn
Al synd, al straf blev lagt på ham
han knuste synd og død
Gav håb til mennesker på jord
da hans blod det flød.

Nu står Guds lam ved Himlens port med udstrakt kærlighed
Og intet menneske har set
en sådan herlighed
Han blev vejen til Guds hjerte
i vor synd og skam
Da sendte Gud sin kære søn
som skyldfrit offerlam

//: 4 x
Aldrig før har denne jord
set et menneske så stort
Uden krone uden pragt
dog universet i sin magt :// x 4