FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord - BIBELLAND - Andagter
20. juni

Husk på det, der er muligt


 

Luk. 18,27: ”Hvad der er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud.”

 

Ordene ”muligt for Gud” går som en rød tråd gennem hele Bibelen. Det gælder blot om at få øje på det og så lade ordene få ny aktualitet i vores hverdag, for det gælder jo også i 2010, at for Gud er alle ting mulige.

 

Bibelverset til Dagens Ord er fyldt med trosindhold. Lad os på ny fylde os med sandheden i ordene og drage de nødvendige forholdsregler. Vi er efterhånden blevet så afhængige af tidsånden og hvad, der er muligt for mennesker, at vi glemmer Guds mulighed. Lad os som salmisten vende vort blik mod bjergene og sige: ”fra Herren kommer min hjælp, fra Himlens og jordens skaber” (salme 121,2).

 

I en tegnefilm for børn synger hovedpersonen: ”Glem nu det, der er umuligt, og husk på det, der er muligt.” Den sætning hæftede jeg mig ved, da jeg forleden pligttro sad og så tegnefilm med et barnebarn. Sætningen er jo fyldt med visdom.

 

Vi skal glemme alt det, der er umuligt, og så tænke på de store muligheder, som vi finder rigt repræsenteret i Guds store løfter. Derfor gælder det om at sætte fokus på Gud og hans resurser. Gør vi det, er vi på linje med ordene fra salme 146: ”Sæt ikke jeres lid til fyrster, til et menneskebarn, som ikke kan hjælpe, Hans ånd går bort, han bliver til jord igen, hans råd er bristet samme dag. Salig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren hans Gud, som skabte himmel og jord, havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin trofasthed og skaffer de undertrykte ret.”

 

Åh jo, vi må blive mulighedstænkere som mange af de bibelske skikkelser. Tænk blot på de to spejdere, som blev sendt ind i det forjættede land for at undersøge eventuelle erobringsmuligheder. De så det samme som de ti spejdere, som på forhånd havde givet op, men deres frimodighed var stærk. ”Godt nok er indbyggerne store og godt nok er der høje mure, men vi tager landet som en bid brød, for Herren er med os.” Ja, sådan lød røsten fra en mulighedstænker.

 

Det er værd at lægge mærke til, hvori forskellen bestod. De ti spejdere sagde: ”Men stærkt er folket” 4. Mos.13,28. Josua og Caleb sagde samstemmende: ”Men med os er Herren!” 4. Mos.14,9b. Læg lige mærke til, hvor de placerer deres ”Men”. Læs engang hele afsnittet 4. Mos.13,25 – 4. Mos.14,45: herlig trosstyrkende læsning.

 

Vi må også nævne Jesus. Den største mulighedstænker af dem alle. I alle mulige tænkelige situationer bevarede han hovedet koldt og hjertet varmt og fandt en udvej, hvor der var en spærrede veje. Bespisningsunderet, blinde Bartimæus, den kanaanæiske kvinde, den krumbøjede kvinde, de ti spedalske, stormen på søen osv. osv. Jo, Jesus var en mulighedstænker. Lad os i dag tage ved lære af Josua, Caleb og Jesus, så er vi godt kørende.

 

Bøn:

Herre, du ser, hvor let vi bliver umulighedstænkere,

Herre, grib ind, så vi bliver til mulighedstænkere.

Lad vores blik være fast rettet mod alle Bibelens løfter,

så de bliver vores bekendelse.

Herre, der er resurser af muligheder i dit store trosrige.

Lad os blive bevaret i den tro.

                                                                           Amen

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002