FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
20. november

Kristi blod giver kraft og frimodighed


 

Luk. 22,20: ”Denne kalk er Den nye Pagt ved mit blod, som udgydes for jer”.

 

I 2. Mos. kap. 12 vers 13 og 23 står der nogle vigtige ord. Ja, jeg kunne ønske, at mange flere fandt hvile i indholdet af disse vers, der understreger blodets store betydning.

 

Hebræerbrevets forfatter kommer med en alvorlig henstilling om, at vi må ”give agt på det, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det”. Hebr. 2,1. Vi er så tilbøjelige til at glide bort fra skriftens klare vidnesbyrd om blodet og tilbøjelige til at antage en mening uden omhyggeligt at undersøge det i lyset af Bibelens klare vidnesbyrd.

 

Hvad er det, der er så vigtigt?


”Men for jer skal blodet på husene, hvor I er, tjene som tegn, og jeg vil se blodet og gå jer forbi: Intet ødelæggende slag skal ramme jer ”.

Gud vil se blodet fra Jesu forsoningsværk på vor hjertedør, - og så har han lovet, at intet ødelæggende slag skal ramme os, fordi det ødelæggende slag ramte Jesus, og slaget var så effektivt, at du og jeg gik ram forbi. Det står udtrykkeligt i Es. 53: ”slagen, gjort elendig af Gud, knust, straf over ham, han ramtes, det var Herrens vilje at slå ham med sygdom.”

 

Jesus blev ramt og uskyldigt blod dryppede ned ad planken. Det blod som er vort værn mod Satan og al hans åndehær. Kristi blod danner grundlaget for alt. Som én har sagt: ”Det er alt sammen grundet på Jesu blod – intet mindre – intet mere og intet andet.” Blodet tåler at stå alene.

 

Tre personer har hver på deres måde profeteret om Jesu blod:

 

1) I skal få modstand og kamp, men vid, at jeg elsker jer. Djævelen skal prøve på at splitte jeres familier indefra, men stå fast. Vis ham bort med Jesu blod, det, der blev strøget på dørstolpen, det er udgydt for jer, og jeg lever og sejrer.”

 

2) Jeg ønsker, I skal vide, hvad det betyder at være under mit blod. I har sunget om mit blod, men jeg ønsker jer nu at tro på mit blods kraft, at det er den største kraft på jorden.

 

3) En kvinde fortæller om en bortrykkelse, hun havde i Ånden: Efter at jeg havde set det syn, har jeg bedt flere prædikanter om at forkynde blodet, fordi jeg tror, det er såre nødvendigt. Kristi blod er vort eneste håb og vort adgangstegn til Himlen. Jeg så et antal kirker. Menigheden har tabt blodet af syne, de er fortabt, når de har tabt troen på Jesu blod.

 

En ældre herre havde påtalt blodets kraft over for en troende mand: ”Hvorfor forkynder I ikke blodet, som de unges eneste redningsplanke?” Svaret lød: ”Det bruger vi ikke!”

 

Satan tåler ikke Jesu blod. Det er hans strategi i de sidste tider at få folks øjne væk fra blodet, for så ved han, at kraften og frimodigheden forsvinder.

 

Under frelserens blod, jeg hviler,

friet af angst og frygt,

under frelserens blod jeg hviler,

der kan jeg hvile trygt.

 

- BEMÆRK -
Blodet på dørstolperne
(Til gratis download).
En fortælling af Gert Grube, der handler om, at Guds visdom er blodet. Jesu blod er vort kampmiddel mod Djævelens snigløb. Denne fortælling kan hentes som printvenlig PDF - blot klik herunder

Blodet_paa_doerstolperne_-_fortaelling.pdf


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkThis Blood

med Rita Springer og Anthony Skinner.Lovsangsvideo fra GodTube.
Herunder en version fra YouTube kun med Rita Springer


Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002