FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord - BIBELLAND - Andagter
19. juni

Så griber han ind


 

Sal. 37,5: ”Vælt din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind.”

 

Bibelverset til i dag kaldes populært ”de kristnes normaltemperatur”. Bibelsk er det i hvert fald korrekt, men da vores barnebarns temperatur for få dage siden var steget til 37,4 blev moderen bekymret, og bedstemoderen sagde belærende, at temperaturen normalt ikke må være over 37 grader om morgenen, så ved vi det, men det ændrer jo ikke på salme 37,5, som vi stadig kan kalde normaltemperaturen.

 

Jo, vi må vælte alt over på Gud, også når det ser broget ud – og så må vi stole på ham, og vi skal erfare, at Han griber ind. Det har Bibelens blade mange eksempler på. Tænk blot på Jerikos mure, der væltede, og som alene Gud skal have æren for – eller tænk på Det røde Havs adskillelse, vagtlernes pludselige store antal over lejren, midt i ørkenen, Peters fiskefangst, sønderrivelsen af forhænget ind til det allerhelligste rum i Templet, bespisningsunderet og Jesu opstandelse fra de døde. Alt sammen eksempler på Guds suveræne indgriben.

 

Vi må også i dag regne med Guds indgriben, vi må tro på, at han vil os det allerbedste – også i nødens stund.

 

Kort før jeg skulle skrive denne andagt ringede en flittig forbeder og gav mig 5 bibelord på stribe. Hun føjede til: ”Jeg følte bare jeg skulle ringe til dig og give dig ordene – og de blev mig faktisk til rigtig stor trøst efter en turbulent oplevelse midt på dagen. Jeg vil gerne give ordene videre:

 

Es.41,10: ”Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jer er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige holder dig fast.”

 

Jos.1,9: ”Har jeg ikke budt dig: vær frimodig og stærk; vær ikke bange og lad dig ikke skræmme, for Herren er med dig, overalt hvor du går.”

 

1. Kong. 8,15: ”Lovet være Herren Israels Gud, hvis hånd har fuldført, hvad hans mund har talt.”

 

Es. 45,2: ”Jeg vil selv gå foran dig, jeg vil jævne hindringer ud. Jeg vil smadre byportens bronze- og jernstænger.”

 

Es.41,10: ”jeg er Herren din Gud, jeg griber din hånd og siger til dig: Jeg er din hjælper, frygt ikke.”

 

Alle ordene fortæller, at det er Gud, der gør tingene. Derfor har vi også lov til at citere:

Es.41,20. ”At de må se og erkende, lægge sig på sinde og forstå, at Herrens hånd har gjort det.”

Sal.109,31: ”Så de forstår, at det er din hånd, at det er dig, Herre, der griber ind.”

 

Ræk os o Jesus din frelserhånd,

i dag og i alle stunde.

Udløs os alle af mørkets bånd,

at ret vi dig tjene kunne.

Gud give os lykke og gode råd,

Sin nådes lys os tilsende

MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002