FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
18. november

Vi må ud på løfterne


 

Es .40,8: ”Græsset tørres, blomsten visner, men Guds ord bliver evindelig.”

Matt. 24,35: ”Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.”

 

Gl. Testamentlig tekst om Fredspagten:

Om også bjergene viger, om også højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig, min fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din forbarmer.” Es. 54,10

 

Fredspagten udtrykt i G.T.: ”Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik helbredelse ved han sår.” Es. 53,5.

Fredspagten udtrykt i N.T.: ”Han stiftede fred ved blodet på hans kors.”Kol. 1,20.

 

Undtagelsesvis begynder jeg andagten i dag med flere bibelord, som jeg er blevet indfanget af. Først et par ord om Guds ords blivende værdi. Det går an at satse på Guds ord, som kan bære os igennem uendelig mange situationer. Guds ord er Guds ord og indeholder Guds iboende kraft.

 

Forleden mødte jeg en mand, som gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. Han havde livet igennem vandret med Gud og oplevet mange undere i sit liv. Men hemmeligheden var Guds ord. Et ord fra Bibelen kunne holde ham oppe og bane vej gennem vanskeligheder. Troen på ordet blev som en rullende kampvogn, der jævnede en vej gennem uvejsomt terræn.

 

Vi må ud på løfterne” var hans gentagne udsagn. For løfterne de holder.

 

Videre i andagten har jeg indflettet tre herlige ord om den fredspagt, som Gud har forordnet. En fredspagt, som altid vil bestå, når alt andet forgår. En fredspagt, som vi kan regne med i liv og i død. Og ud fra den fredspagt udspringer der løfter i hobetal, som er forbundet med fredspagten som forbundne kar. Så derfor kan vi satse på løfterne. ”ja, ”vi må ud på løfterne.”

 

Jeg husker en beretning om missionær Marie Monsen, som blev truet af nogle sørøvere på et skib. En pistol blev rettet mod hende, men i sit stille sind citerede hun et Guds ord: ”Intet våben som smedes mod dig skal du” (Es. 54,17). Igen og igen stod hun på det ord, og af uforklarlige grunde veg røveren tilbage. Jo, Guds ord havde vist sin styrke. Jesus citerede jo også Guds ord i ørkenen – og fjenden måtte vige.

 

Lad os vende tilbage til den gode gamle teologi, der siger: ”Der står skrevet!” For ethvert Guds ord indeholde plan og styrke.

 

Jeg har før nævnt et solidt bolværk. Her får I det igen. Lad os komme ud på løfterne:

 

1) Min ret og min løn er hos min Gud. Es.49,4

2) Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. Vel er din kraft kun liden,

men du har holdt fast ved mit ord. Johs. Åb. 3,8

3) Jeg griber din hånd og siger til dig, frygt kun ikke, jeg er din hjælper. Es.41,13

4) Er Gud for os, hvem kan så være imod os. Rom.8,31.

5) Frygt ikke du lille hjord! for jeres far har besluttet at give jer riget. Luk.12,32

6) Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile;

og hans navn skal være underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar og fredsfyrste. Es.9,6

7) Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld. Os til

fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår. Es.53,5

8) Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Es.43,1

9) Frygt ikke, lad ikke hænderne synke, der er løn for din gerning. 2. Krøn.15,7

10) Har jeg ikke sagt dig, at dersom du tror, skal du se Guds herlighed. Johs.11,40.

11) Hold blot stand, så skal du se Herrens frelse. 2. Mos.14,13

12) Han står ved den fattiges højre for at befri ham fra dem, der dømmer

hans sjæl. Sal.109,31

13) Du arme, du forblæste, du utrøstede, se jeg bygger dig op med smaragder,

lægger din grund på safirer. Es.54,11.

14) Min sjæl vend tilbage til din ro, for Herren har gjort vel imod dig. Sal.116,7

15) Gå ind i dit kammer, luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal betale dig. Matt.6,6.

16) I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Ef.1,7

 

Løfterne kan ikke svige,

nej, de står evig fast.

Jesus hvert ord har beseglet,

dengang hans hjerte brast.

Kor: Himmel og jord kan brænde,

bjerge og hav få ende;

men den, som tror skal kende:

løfterne rokkes ej.

 


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkRooftops

Med og af Jesus Culture
Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002