FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
17. januar


En herlig treklang – en herlig opdagelse


 

Matt. 28,19: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.”

 

Det er altid en skøn oplevelse og være vidne til en dåb. Myndigt og med ærefrygt træder præsten frem og udfører den befaling, som Jesus gav for to tusind år siden. Og myndigt lyder ordene: ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.” Den herlige treklang fortæller os, at præsten ikke kommer i sit eget navn, men i den almægtige treenige Guds navn, som repræsenter den højeste visdom og kraft.

 

Jo, den treenige Guds kraft omslutter den døbte, som bliver indpodet i Gudsrigets vintræ.

 

Forleden overværede jeg en dåb og fik den tanke: Hvorfor dog ikke bruge den treenige Guds navn ved nadverbordet, når Jesu blod og Hans legeme bliver tilbudt til frelse og tilgivelse.

 

Som sagt så gjort. Da jeg senere knælede ved nadverbordet og indtog nadveren, kunne jeg ikke lade være med at tilføje: ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, vær helbredt, vær ikke vantro, men troende.” Jeg følte instinktivt at det var rigtigt at knytte denne treklang til. Jeg blev i hvert fald rigt velsignet.

 

I forbindelse med skriftemål bruger præsten frimodigt treklangen med ordene: ”Så tilsiger jeg dig alle dine synders nådiges forladelse i Faderen, Sønnens og Helligåndens navn.”

 

Ingen vil anfægte ordenes brug i den forbindelse. Det føles naturligt. Man kunne jo frimodigt spørge præsten ved dåbshandlingen og skriftemålet: ”Tror du der er sket noget ved brugen af den treenige Guds navn?” Som den største selvfølgelighed ville han svare: ”Ja, det er det da, jeg handler jo ikke i mit eget navn, men på en befaling givet af Mesteren selv, som har al magten i Himmelen og på jorden.”

 

Vel, vi har to sakramenter, så det vil være naturligt at bruge treenighedens navn i begge situationer.Bruges treenighedens navn ved dåb og Skriftemål, ja, da har vi også lov til som Guds børn at bruge det ved indtagelsen af nadveren og regne med, at her sker der også noget: En kæmpe velsignelse.

 

I øvrigt kan treklangen også bruges til hverdag, når nøden banker på. Syng også gerne treenighedssalmen ”Aleneste Gud i Himmerig”, hvor vi har herlige vers om den treenige Gud.

 

Vi lover, vi priser og takker dig,

al æren skal dig tilhøre,

o Herre, Gud Fader i Himmerig,

for kærlighed, du os mon gøre!

Du alle ting har i vold og magt,

det alt må frem, som er din agt,

thi frygter vi ingen fare.

 

O Jesus Krist, Guds søn, Guds lam,

som vil os Himmerig give,

du tog vor skyld og bar vor skam,

vor sjæl at holde i live;

for os du døde og opstod,

du købte os med dit dyre blod,

vor salighed er du alene.

 

O Helligånd, vor trøstermand,

som os vil sandheden lære,

hjælp os at blive i nådens stand

og leve vor Fader til ære!

Beskærm os fra Djævelens falske list,

og hjælp os at tro på Jesus Krist

og blive salige, Amen!


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Holy Spirit, I thirst for You

Med Oslo Gospel Choir


 


 

   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.
Støt gerne


 

Es. 40,9: ”Stig op på et bjerg, Zions budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud.”

 

Vi vil gerne fra ”Dagens Ord Andagt” stige ud på internettet og give vores svar på tilværelsen. Dette gør vi dagligt og med glæde. Det er en tjeneste vi har fået lagt på vores hjerter.


Vores håb og bøn er at medvirke til, at vore læsere får en bedre og nemmere hverdag, så dagens mange gøremål føles overkommelige. Guds nåde er jo ny hver morgen, og hans trofasthed er stor. Vi vil gerne opfordre vore læsere af Dagens Ord Andagt til at støtte os med megen forbøn - som værn, så vi bedre kan fornemme og arbejde i Ånden og ligeledes med økonomisk hjælp.

 

Vi vil gerne opfordre til at give en lille skærv til arbejdet. Støt
Dagens Ord Andagt
Internetmission

 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  Danske Bank

Reg. nr. 1551    kontonr. 606 2679


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002