FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
16. april


Tro på Gud


 

Mark. 11,22: ”Jesus sagde til dem: ’Tro på Gud!’ ”

 

Jesus har en ubetinget tillid til Gud. Han viste det i sin hverdag, og da problemerne tårnede sig op hen imod påske. Jesus lidenskab var at lytte til Gud og handle ud fra den tro, han fik via fællesskabet med sin far. Det er denne livsbekræftende tro, som Jesus ønsker at bringe videre. Derfor er han så optaget af at pege på sin far over for tilhørerne. TRO PÅ GUD! lyder det myndigt og overbevisende fra de læber, hvori der ikke er svig. Det er sandheden, der taler – og så skal der lyttes. Men Jesus nøjes ikke med denne korte appel. Han uddyber det. I Markus 11 lyder det videre:

 

”Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! Og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, så får I det.”

 

Ja, hvilke myndige og opløftende ord. Det er ikke en tilfældig lærd guru, der har sagt det, men Himlens kongesøn, som er den sande og hellige profet, udsendt af Gud selv. Så må vi for alvor lytte.

 

Da Jesus skal tage afsked med sine disciple, lyder appellen igen: Tro på Gud og tro på mig! (Johs.14,1)

 

Vi har lov til at stole på Gud og regne med, at han vil opfylde sine løfter for vore øjne. Løfterne ”Du dækker du bord for mig for øjnene af mine fjender” Sal.23,5 og ”hvor stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig! …for alle menneskers øjne” Sal.31,20. underbygger Guds vilje til at gribe ind.

 

De fleste andagtslæsere er efterhånden blevet klar over, at jeg har stor nød for vor folkekirke, som lider under, at en ny tolerencereligion fra regeringens side ønsker at erobre det som er sand evangelisk luthersk lære. Hvordan forholder vi os til? Ja, vi kan skrive læserbreve (Og det har jeg gjort), men vi kan også gå ind i vort lønkammer med ordene fra Jesus: TRO PÅ GUD!

 

Forleden blev jeg særdeles opmuntret af to mannakorn (jo, de bruges stadig rundt omkring). Som regel tager jeg kun et enkelt op, men det sker, at der følger et ekstra med, som man ikke lige kan frigøre.

 

Jeg blev noget nysgerrig og slog også det andet op. Det var fra Es.42,3, hvor der stod: ””Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr.”

Jeg følte virkelig, at de to mannakorn kunne sættes sammen og supplere hinanden. Tro på Gud, for Han fører retten til sejr. Det blev for mig en konkret trossætning.

 

Gud er jo rettens Gud, som Esajas skriver i 30,18, og han skal nok sørge for at hans ret føres til sejr.

Gud formår at lukke munden på uretfærdigheden. (Job 5,16.) Det må være vor trøst midt i en tid, hvor uretten alt for ofte viser sit ansigt.

 

Lad ordene ”tro på Gud, for Han fører retten til sejr” mejsle sig ind i vort sind i dag. Det vil styrke vor tro på, at uretten kun har en kort levetid.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Esajas' missionsbefaling


 

Es. 40,9: ”Stig op på et højt bjerg, Zions budbringer, råb højt, Jerusalems budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud.”

 

Esajas sparer ikke på krudtet, når det gælder de gode nyheder. Stå op på et højt bjerg, råb højt og gør det uden frygt: Se hen til Gud. Ja, sådan forstår Esajas at begejstre. I den gamle oversættelse står der: ”Spar ikke din strube!”. Åh jo, hos Esajas gælder der ikke noget forsigtighedsprincip, når det drejer sig om livets afgørende spørgsmål. Fortæl det og råb det vil han sige, og vi må tage det til efterretning.

 

Men Esajas har ikke blot travlt med at sige det til andre: Ud med sproget, sig det nu, det som er så vigtigt – han får selv sagt det så tydeligt, at vi må bøje os og sige Gud tak.

 

Igennem hans bog læser vi om Jesus, der skal komme. Ca. 700 år før vor tidsregning har Esajas så travlt med at fortælle om den kommende Messias, og han gør det så godt, at Kristusskikkelsen står lyslevende for os. Vi må virkelig sige Gud tak, fordi Kristus så tydeligt brænder igennem. Nu tæller vi så 2011 efter Jesu fødsel. Alt det, som Esajas så med troens blik, er opfyldt. Hvor meget mere må vi så ikke nu fortælle de gode nyheder. De er jo indtruffet. Læs nu først Esajas fantastiske budskab:

 

  • Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Es.9,1
  • For et barn er født os, et barn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Es.9,5.
  • Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Es.43,1.
  • Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. Es.49,16.
  • Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler sit ansigt for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans så blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Es.53,3-7.
  • Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere. Es.53,12b.
  • For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Es.54,10

 

Tak og lov, at Jesus står så tydeligt for os hos Esajas. Ja, må vi hver især få nåde til at male Jesus med så skønne farver, at andre ser ham.

 

Det er min store lidenskab at pege på Jesus. Det var da også det, som Lohses forlagsredaktør fik sagt på udgivelsesdagen for ”Skagenrosen og andre fortællinger”. Han sagde ud fra mine fortællinger: ”Du peger på Jesus!” – Lad det stå som den fineste anmeldelse af bogen. Køb bogen i dag og tænk på det næste sygehusbesøg, den næste fødselsdag, det næste jubilæum, det næste bryllup, den næste konfirmation, den næste venindegave og nu snart – den næste jul. Kontakt http://lohse.dk/skagenrosen-og-andre-fortaellinger.html


Gone

En sang af og med TOBYMAC


 

 

 


 

 
   Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. 2012 kalenderen og de 7 bibelvers til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002