FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
16. marts

I , ved og med "Ham"


 

Fil. 2,6: ”Skønt han var som Gud, gjorde han ikke krav på sin guddommelige ret; nej, han gav afkald på både magt og herlighed og påtog sig en tjeners skikkelse. Han blev et menneske blandt menneske. Ja, han bøjede sig så dybt, at han lydigt døde en forbryders død på et kors.”

 

Et herligt billede, vi her får af Jesus. Med få ord får Paulus malet os Kristus for øje som den, han er. Frelseren, der steg ned for at redde den fortabte menneskehed. Ja, lykkelige er vi, når Paulus' ord får hjerte og sind til at boble i taknemmelighed over så stor en Frelser.

 

Paulus er i det hele taget meget Kristusfikseret. Det er en fornøjelse at læse hans breve, hvor han igen og igen peger på Jesus, som den, hvorom alting drejer sig. Paulus bruger udtrykkene ”i Ham”, ”ved Ham” og ”med Ham”.

 

Det er Jesus, som afspejler Gud. Det er Ham, der har al Guds fylde, det er Ham, som er hoved for enhver magt og myndighed, det er Ham, som er Kirkens hoved, det er Ham, som udslettede det anklagende skyldbrev, det er Ham, der afvæbnede magterne og myndighederne - ja, vi kunne blive ved, for Jesus er Alt det, som behøves for tid og evighed.

 

Det er ikke tilfældigt, at Paulus formår at male med de brede pensler, så Jesus står klart for vort blik. Paulus har jo selv oplevet Kristus så kontant, at det har gjort et uudsletteligt indtryk på ham. Jeg tænker på hans møde med Jesus på vejen til Damaskus. Her oplevede Paulus Jesus i al sin herlighed. Han mødte livsnerven i livet: KÆRLIGHEDEN. Han så lyset.

 

I et af sine offentlige vidnesbyrd fortæller Paulus:

 

Men da jeg var undervejs og nærmede mig Damaskus, skete det ved middagstid, at et stærkt lys fra Himmelen pludselig omstrålede mig. Og jeg faldt til jorden og hørte en røst, som sagde til mig:”Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?” Jeg spurgte da: ”Hvem er du, Herre?” Han svarede mig: ”Jeg er Jesus fra Nazaret, hvem du forfølger”

 

Hvilket indtryk! Jesus i al sin majestæt taler direkte til en fortabt synder for at oprejse ham og sende ham af sted med de gode nyheder, evangeliet om syndernes forladelse og det evige liv.

 

Det er ikke tilfældigt, at vi i vor talemåde bruger udtrykket ”En Damaskusoplevelse”. Paulus blev her mærket for livet og fik en drivkraft i sit senere virke som missionær og apostel. Han kunne med rette sige: ”Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft!” Det var Jesu kærlighed, hans uforskyldte nåde, som havde sat sig fast i hjertekulen. Derfor formåede han at male Kristus i herlige farver.

 

Lad os endnu engang blive inspireret af Paulus' levende Kristusbillede. Vi vil slutte med ét af hans herlige penselsstrøg:

 

I kender jo vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, da han var rig, for at i ved hans fattigdom skulle blive rige. 2. Kor. 8,9.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Draw me close

med Worship Jamz - Fuseic MusicService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002