FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
16. januar


Fokus på Jesus som den, der giver liv ved nadverbordet


 

Matt. 11,28: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.”
 
Her har vi da en indbydelse, som vil noget. Det er Guds egen søn, Jesus Kristus, som indbyder enhver til at kaste byrderne for fødderne af ham selv og lade ham tage affære. Han ønsker virkelig at tage byrder fra vore skuldre og give vore tanker og sind hvile.
 
Vi kan lade indbydelsen gælde i den almindelige hverdag, hvor bibellæsning og lønkammerliv gør Jesus nærværende, men vi kan også lade indbydelsen gælde ved alterskranken, hvor vi på grund af Jesu indstiftelsesord, møder ham på en helt speciel måde: ”Tag det og spis det; dette er mit legeme – Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes til syndernes forladelse.” Det er meget konkrete ord til os fra Mesteren selv, for at vi skal have fred i ham og mindes hans lidelse for vore synders skyld.
 
Desværre er der alt for få, der benytter sig af alterskrankindbydelsen. Enten er det på grund af masser af undskyldninger eller også på grund ligegyldighed over for det ord, der lød ved den første nadvers indbydelse. Indbydelsen har simpelthen ikke rusket nok i én. Det skulle bare have været Dronning Margrethe, der havde budt på en audiens, så skulle man nok komme op af stolene. Nu er det altså kongernes konge, ham, der er hellig, ren og sand - intet mindre. Ham kan man godt overhøre, mener mange. Åh, hvor vi skulle skamme os.
 
En dag fandt jeg under en oprydning en gammel præstebog, som blev givet til konfirmander i slutningen af 1900-tallet. Den blev givet til en konfirmand i 1887. Sproget er ikke lige up to date, men hvad bogen ikke har i sprogdragt har den så til gengæld i intensitet. Præsten, som har skrevet bogen har virkelig haft glød i hjerteregionen. Lyt med engang:
 
”Alterens hellige Sakramente er din Gud og frelsers herligste kærlighedsgave. Det er hans kirkes kosteligste perle og klenodie, det er vores allerdyreste arvegods. det er brønden, af hvilken vi kan øse nåde over nåde. Din Herre Jesus har indstiftet den hellige nadver for at den skulle indtages af os kristne. Han har ikke gjort eller befalet noget, som er unyttigt. Altså bør du allerede af den grund bruge det hellige sakramente, fordi Jesus har budt og befalet dig det. Han har budt dig at gøre det til hans ihukommelse. Det er da det mindste, du af kærlighed til ham kan gøre, at du ihukommer ham, og det er derfor en stor og skrækkelig utaknemmeligheds synd, hvis du ringeagter det hellige sakramente og lader lang tid gå hen uden dets brug. Selv om du ingen anden grund havde dertil, så burde du gå til den hellige nadver for at ære din Gud og lovprise din frelser, der har indstiftet den. Og hvilken stor og herlig nåde har han ikke nedlagt i dette sakramente.”
 
Ja, sådan lød indledningsordene til oplysning og opmuntring for den tids konfirmander. Ordene er jo stadig aktuelle, ikke bare for konfirmander, men også for alle os, der har passeret konformationsdalderen. Tag appellen til dig og gå til alters på søndag, hvis du da har mulighed for det.

En ekstra dimension kan man få ved at bruge treenighedens ordlyd, når man indtager brødet og vinen: ”I faderens og, Sønnen og Helligåndens navn. Vær helbredt, vær ikke vantro, men troende.”

En folkekirkepræst har sagt, at man med god samvittighed kan bruge disse ord, som almindeligvis kun nævnes ved dåb. De to sakramenter dåb og nadver er som forbundne kar og kan derfor godt have en enslydende bydeform: I faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Heri ligger der en stor velsignelse. Prøv det, når du næste gang indtager Jesu legeme og hans blod.

 
O Jesus, søde Jesus, dig
ske hjertens tak evindelig,
som med dit eget kød og blod
så kærlig mig bespise lod!
                                  Kingo


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkModtag pr e-mail hver dag - gratis - Dagen Ord Andagt. Tilmeld dig nemt her


Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.
Støt gerne


 

Es. 40,9: ”Stig op på et bjerg, Zions budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud.”

 

Vi vil gerne fra ”Dagens Ord Andagt” stige ud på internettet og give vores svar på tilværelsen. Dette gør vi dagligt og med glæde. Det er en tjeneste vi har fået lagt på vores hjerter.


Vores håb og bøn er at medvirke til, at vore læsere får en bedre og nemmere hverdag, så dagens mange gøremål føles overkommelige. Guds nåde er jo ny hver morgen, og hans trofasthed er stor. Vi vil gerne opfordre vore læsere af Dagens Ord Andagt til at støtte os med megen forbøn - som værn, så vi bedre kan fornemme og arbejde i Ånden og ligeledes med økonomisk hjælp.

 

Vi vil gerne opfordre til at give en lille skærv til arbejdet. Støt
Dagens Ord Andagt
Internetmission

 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  Danske Bank

Reg. nr. 1551    kontonr. 606 2679


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002