FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
14. september

Visdommen kalder2. Timoteus kap. 3 vers 16-17

Hele Skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode.

Dig der læser dette, har nok – og dette med rette - erkendt, at en tilværelse uden Gud - er håbløs. Du ønsker, at være medvirkende - i den magi - der er ved, at være en del af Guds univers. Prøv, at bruge mere tid på bibellæsning og bøn - og samtale med Gud.


Vi kan lære meget, af den visdom - som Kong Salomo ønskede, at vi skal lære, at kende. Han kommer med en stærk opfordring til, at søge visdom, læse, lytte - og tage imod belæring. Salomon tager sig god tid til, igennem en indledning på hele 9 kapitler, at lægge et stærkt fundament, før han begynder med de egentlige ordsprog.

Igennem Salomos ordsprog - vises der vej, til Guds tanker - og inderste væsen. Vi oplæres i, at se ind i Guds hjerte.

Jesu Ånd, Visdommens Ånd, HelligÅnden, siger om sig selv i Ordsprogene kap. 8 vers 1, 4-9 og 22-23:

 

Visdommen kalder, hvem vil høre? Indsigten råber sit budskab ud.

»Jeg kalder på alle mennesker, lyt til mit budskab, hver og én.

Forstå dog, hvad visdom er, tag imod lidt sund fornuft.

Jeg har vigtige ting at fortælle jer, jeg siger, hvad der er ret og rigtigt.

Min mund taler altid sandt, jeg hader alt, hvad der er ondt.

Alt, hvad jeg siger, er sandt og godt, der er intet falsk eller forkert i det.

Mine ord er indlysende for de forstandige, ligetil for dem, der har en smule indsigt. Herren skabte mig i begyndelsen før resten af hans skaberværk. Jeg har min oprindelse i evigheden, før verdens grundvold blev lagt.«

 

Guds Ord - er en åbenbaring om, hvem Gud er - og hvordan der er i hans rige. Ved at lytte til det - og ved at handle efter det, lærer vi Gud at kende. Bag ved de mange opfordringer til, at leve et liv i visdom, ser vi, hvor herligt og rigt - livet kan være, når det leves i fællesskab med Gud. Og vi får samtidigt forståelsen for - og indsigt i ham, Jesus, der har åbnet døren på vid gab - ind til dette fællesskab

 

Mange mennesker vil kunne nikke anerkendende, til mange af de fornuftige ting - som bibelen byder os. Forståelsen for hvor afgørende det er, at indrette livet efter bibelens anvisninger, kan imidlertid for de fleste - ligge på et lille sted.

 

Den, der indretter sit liv i overensstemmelse med Guds bud, viser, at han/hun tror på Gud - og sætter sin lid til ham i alt. Og den, der tror på Gud - og regner med ham, opnår kundskab om Gud - og vil efterhånden lære, at opfatte alt, hvad han møder i livet, i lyset af Guds kundskab og visdom.

Den, der enfoldigt lægger sit liv i Guds hænder - og tager hans bud for pålydende - og tror på hans løfter, lærer ham dybere og dybere at kende.

 

Romerne kap. 15 vers 4:

Alt, hvad der står i Skriften, blev skrevet, for at vi kan lære af det. Skriften motiverer os altså til at være udholdende og styrker vores overbevisning om engang at få alt det, Gud vil give os.


Ordsprogene kap. 8 vers 10-12:

Sæt større pris på min vejledning end på sølv, for min undervisning er mere værd end guld. At eje visdom er vigtigere end at eje juveler, intet kan sammenlignes med den. Jeg, Visdom, har dømmekraft foruden indsigt og sund fornuftModtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"


Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dkForslag til lovsang: "Gud lad mig kende dig" 

Gud lad mig kende dig
Lad mig se mere af hvem du er

Lad mig høre din stemme
Kalde mit navn
Sig at jeg er din

[vers 2]
Gud led mig af din vej
Led mig midt i rodet verden bringer mig
Lad mig kende din vilje
og stole på dig
En lygte for min fod

[omkvæd]

For bjergene kan rokkes
og højene vakle
Men din troskab mod mig rokkes ej
Og din fredspagt vakler ikke
Det siger du selv
Du, som viser mig barmhjertighed

Lær mig tålmodighed
når tiden har for stor værdi for mig
Når travlheden råder
forstyrrer mit sind
da vend mit blik mod dig

For bjergene...

Jeg vil dvæle i din fred
nåde i din kærlighed
for dine løfter står fast

Give mer' af hvem jeg er
også det jeg holder kær
for dine løfter de står fast

Aldrig gir' du op på mig
Gud, jeg vender mig mod dig
for dine løfter de står fast (x2)

For bjergene... (x2)