FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
10. september

Frihed


 

Salmerne kap. 90 vers 12:

Hjælp os til at huske, at livet er kort, så vi kan vokse i visdom.

 

Tidens gang er styret af Gud - og intet er tilfældigt. Guds tidsregning er af en helt anden størrelse, end vi mennesker formår, at forstå. Det er umuligt, at rumme og forstå - Guds tidshorisont. Prædikeren kap. 3 vers 1


Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.


Gud har brug for arbejdere. Der er et stort og voksende behov i verden. Mange er imidlertid slaver under dårlige vaner og synd - og kender ikke vejen ud. Derfor må vi søge Gud for visdom, helbredelse og udfrielse.

Det mest værdifulde på jorden er visdom. Først, når man har godtaget Jesus - og overgivet sig til ham, så viser det sig, at bibelen pludselig bliver både levende, spændende og vedkommende. Den bliver til den daglige kost, som man ikke bør undvære.

Jesus er kommet for, at tilbyde frihed, frelse og helbredelse, men han er afhængig af vor trosmodtagelse. For vores del, hvis vi vil Gud, så er vi afhængige af, at høre og læse - troens ord. Jesus talte - og taler stadig - TRO! Alt er muligt for Gud - og alle ting er mulige for dem, som tror!

Når Guds ord - bliver til sandhed i os, vil ordet virke helbredende på vor legemlige svagheder. Vi skal søge Gud i hans ord - og i stilhed - søge ham for vores helbredelse og udfrielse fra dårlige vaner og synd. Dag for dag vil vi opleve forbedringer.

Det drejer sig om, at tage imod budskabet - om, at Guds ord helbreder. Nogen oplever øjeblikkelig frihed, fortidens lænker bliver brudt - og ens tankesæt bliver på guddommelig vis ændret. For de fleste, så kommer forvandlingen stille og roligt, efterhånden som vi bevæger os fremad - sammen med Gud.

Ordsprogene kap. 4 vers 20-22:


Lyt til mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme.

Gud vil så gerne inspirere os alle, til at få gjort op - med det forkerte i vore liv. Guds nåde er uendelig: Gud sletter gerne fortidens forkerte tanker, handlinger og synd. Han giver os med glæde - en ny chance. Livet bliver forunderligt meget lettere, når vi gør alt - som for Herren - og når vores kærlighed til ham, bliver motoren i vort liv.Jeg er fri, for jeg er din

Sunget af Mathias Schrøder
Fri oversættelse af Aftermath, som oprindeligt er skrevet af Hillsong.(kopi 1)

Sangtekst og akkorder - klik her