FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
1. september

Guds standarder


 

5. Mosebog kap. 28 vers 12-13:
Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen, for dig … Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem

 

Gud ønsker, at vi skal være trofaste imod ham og hans ord. Personer der lever et liv efter Guds standarter - er meget værdifulde for Gud!

Gud selv - er indbegrebet af trofasthed. Han holder sine løfter - og står til alle tider, fast ved sit ord, Salmerne kap. 89 vers 9:


Hvem er som du, almægtige Gud? Altid er du omgivet af din trofasthed.


Trofasthed omhandler alle områder i vore liv - både i stort og småt. Når vi er trofaste, i at gøre det, som Gud beder os om, så er han til gengæld trofast med, at velsigne tilbage - i overflod.


Det kræver imidlertid ydmyghed, at leve sit liv i trofasthed. Vi skal være trofaste mod Gud i vort tankeliv, med vore ord - og i alle vore handlinger. Til gengæld - er resultatet til velsignelse, for dem som er omkring os - og ikke mindst - for os selv!

Kærlighed og tålmodighed udvikler sig i os - ved HelligÅndens arbejde i vort hjerte. Lige såvel - så kan vor trofasthed over for Gud - også vokse og udvikles. Når vi er lydige mod HelligÅndens påmindelser, så begynder vore liv, at bære dyrebare frugter, Galaterne kap. 5 vers 22-23:


Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse


Der er imidlertid meget, som kan fastlåse os i bestemte livsmønstre, så vi ikke får frigjort os - og derfor ikke opdager de muligheder, som Gud har påtænkt. Lad os alle genoverveje vor måde, at leve livet på.

Livet er på én gang en gave - men samtidigt også en opgave. Det gælder om, at finde sin identitet ud fra Guds ord om, at vi er skabt i Guds billede. Vi kan få lov til, at nyde meget godt, men der er også en vigtig plads, som vi hver især - er skabt til, at udfylde. Vi skal give af vores tid - og vore ressourcer – og derved hjælpe og glæde de mennesker, som Gud bringer på vor vej. Efeserne kap. 2 vers 10:


Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os.Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"


Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dkForslag til lovsang: "As the deer"

3 fantastiske og vidt forskellige versioner