FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
1. juli

Klar besked fra bjergets top


 

Matt.17,5: ”Fra skyen lød der en røst, som sagde: ’Denne er min Søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør Ham!’ ”

 

I Det ny Testamente findes mange herlige beretninger, som påtvinger sig ved deres indre værdi. Én af dem er ”Forklarelsen på bjerget”, hvor tre disciple, Peter, Jakob og Johannes får en oplevelse, som præger dem resten af livet. Peter har udtrykt oplevelsen i sit andet brev: ”Vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: ’det er min elskede Søn, i ham har jeg fundet velbehag.’ Denne røst har vi selv hørt lyde fra himmelen, mens vi var sammen med ham på det hellige Bjerg.” 2.Pet.1,16-18.

 

Disciplene så Jesus i hans guddommelige herlighed, for hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset – og da de hørte Guds tale, faldt de om på jorden og blev grebet af stor frygt. Men straks handlede Jesus. Han gik hen til dem, rørte ved dem og sagde: ”Rejs jer og frygt ikke!” Meget stærke ord, som var indeholdt i ordene ”Hør Ham!”

 

Også ved bjerget fod måtte de følge anbefalingen. Her sagde Jesus: ”Har I tro som et

sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer.”

 

Disse ord fra bjergets top og bjergets fod må vi tage til os, for ordene blev ikke blot sagt til disciplene. De bliver også sagt til os. Matt.17.

 

Tager vi fra bjergets fod og bevæger os ud i det forjættede land sammen med Jesus, får vi endnu flere ord fra ham, i hvis mund der ikke er svig. Han er Vejen, Sandheden og Livet. Johs.14,6

 

For en del år siden blev jeg bekendt med en amerikansk bibel, hvor alle Jesu ord var trykt med rødt. Jeg fik at vide, at det var, fordi Jesu ord var så betydningsfulde. Det var dem, man skulle lægge mærke til. Meget pædagogisk.

 

Vi skal lægge mærke til Jesu ord. Jeg vil lige stoppe op ved et par beretninger, hvor Jesus får sagt nogle ord, som vi andre kan gøre brug af. Den første beretning er en kvinde, som har været syg i 12 år og ikke fået det bedre – trods mange lægebesøg. Hun havde hørt om Jesus, og i sin store nød rører hun ved kvasten på hans kappe. Helbredelsen indfinder sig, og Jesus får sagt: ”Datter, din tro har frelst dig, gå bort med fred og vær helbredt for din plage.” En herlig ”tretrinsraket”, som vi har lov til at gribe om i vor egen situation. I en anden beretning møder Jesus en fortvivlet synagogeforstander, som hedder Jairus: Her lyder ordene fra Jesus: ”Frygt ikke. tro kun!” Også disse ord må vi anvende i vores hverdag. De to beretninger følger efter hinanden i Markus 5.

 

Når Jesus med myndighed i begyndelsen af sin gerning kunne sige ”Der står skrevet!” hvor meget mere må vi så ikke bruge hans egne ord og udtrykke et myndigt ”Der står skrevet!” Vi må tage Guds stærke appel (Hør Ham!) fra bjergets top til efterretning, for Jesus er tilværelsens midtpunkt, Guds søn, Kongen og alt i himlen og på jorden er skabt til og ved ham.

 

”I ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i denne fylde har del i, idet I er i ham, som er hoved for enhver magt og myndighed.” Kol.2,9-10

 

Så kan vi trygt sige med Paul Gerhardt: ”Skulle jeg dog være bange? Kristus hel er min del, kan jeg mer forlange?”

 

”I din midte er Israels konge, Herren. ej mere skuer du ondt. Frygt ikke og lad ikke hænderne synke, men glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte.” Zef. 3,14-16

 


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk


Dagens Worship Lovsang


My life is in your hands

Kirk Franklin med gospelkor. Musikvideo med lyrik.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002