FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
1. november

En ny bolig til dig og mig


 

Johs. 16,28: ”Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.”

 

Bibelverset til Dagens Ord indeholder utvivlsomt den korteste selvbiografi, som findes i verden. Men den rummer i al sin korthed det vidunderligste liv, som er levet på jorden.

 

Jesus udgik i tidens fylde fra sin himmelske Fader for at frelse menneskeslægten fra syndens, dødens og Djævelens magt. Det var en opgave som krævede hele hans kraft og påpasselighed, hele hans kærligheds opfindsomhed foruden hans absolutte afvisning af alle Djævelens fristelser under enhver form og til enhver tid.

 

Han måtte kæmpe livet igennem for ikke at gå fejl af målet. Derfor var han hele tiden i tæt forbindelse med sin far og lyttede intenst til hans tale – og det var kun det, Faderen ville, Jesus påtog sig.

 

Han blev mødt med nederdrægtigheder, hån, spot, spyt, tortur og til sidst den ydmygende korsfæstelse midt imellem banditter, men han fandt sig i det hele, fordi kærligheden til dig og mig og den hele menneskehed drev ham.

 

Det var kærligheden, der fik ham til at handle og gøre vel blandt de oversete og uglesete. Og til sidst blev alverdens syndebyrde lagt på hans skuldre. Han bar den sejrrigt ind i døden. Og i dødsriget fravristede han dødsrigets nøgler ud af hænderne på dødens fyrste, han brød selv ud derfra som livets Herre, og sidder nu ved sin Faders højre hånd og beder for både troende og ikke troende.

 

Da han så efter opstandelsen havde vist sig for disciplene, planlagde han den store missionsgerning ved at sende dem ud parvis. Han gav dem fuldmagt til at forlade synder og gav dem i bønnen en fuldmagt, som overgav alt. Han sagde:

”Hvad I binder på jorden, det er bundet i Himlen og hvad I løser på jorden, det er løst i Himlen.”

 

Fantastiske ord, som vi i ydmyghed og tro må benytte os af. Meget få kristne er klar over rækkevidden af disse ord, men de er som et nøglebundt givet os, så vi med visdom, tro og forstand må bruge dem.

 

Efter den store missionsplanlægning drog han igen hjem til Fader i himlen, hvor han nu leder sin menighed og bereder en bolig for hver enkelt, der har valgt at stå i hans tjeneste. Han er hjemme.

 

Hjemme igen. Og nu ønsker han, at alle skal samles i Faderhuset med de mange boliger.

 

Da åbnes den dør til Himlens stad,

der nævnes de kårnes navne.

Gud lade os alle mødes glad

og ingen af vore savne!

Det unde os Gud for Kristi blod,

vi måtte i Himlen havne!

                        DDS 639,6

 


Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dkModtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"Himlen er næste stop

Opmuntrende nutidig lovsang til alle med et ungdommeligt sind.
Sang om at ta' med på turen til Himmelen. Der er fribillet til Himlens havn